17.3.2020 klo 09:34
Uutinen

Yrittäjät: Paketti hyvä alku, lisätoimia tarvitaan

– Hallituksen rahoituspaketti on hyvä alku. Se sisältää osan keinoista, joita olemme hallitukselle viime päivinä esittäneet. Tilanne on kuitenkin muuttunut, siksi tarvitaan vielä vahvempia toimenpiteitä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi hallituksen päätöksiä koronakriisin ratkaisemiseksi.

– On tärkeä, että paketti sisältää työkaluja, jotka auttavat erilaisia yrityksiä. Niistä on apua sekä pienille että suurille yrityksille, Pentikäinen kiittää.

Suomen yrityksistä 93 prosenttia on alle 10 henkilön työpaikkoja.

Finnveran uudet ohjeistukset ja Suomen Pankin päätökset vahvistavat hallituksen rahoituspaketin vaikuttavuutta. Lisäksi pitää lieventää luottolaitosten vakavaraisuussäännöksiä, Pentikäinen sanoo.

Kiristyneen tilanteen takia tarvitaan kuitenkin vielä vahvempia toimenpiteitä.

– Ehdotamme, että valtio ottaa kantaakseen yrittäjän ja työnantajan eläke- ja muita sosiaalivakuutusmaksuja määräajaksi. Tämä olisi erittäin vaikuttava toimi monen yrittäjän tilanteeseen.

– Lisäksi pitää – Ruotsin tapaan – palauttaa käyttöpääoman turvaamiseksi hakemuksesta yrityksille ne veromaksut, joita on maksettu verotileille alkuvuoden aikana. Takaisinmaksuaika voisi olla yksi vuosi, Pentikäinen sanoo.

Koulujen tilat kiinni – kotiin jäävien vanhempien toimeentulo turvattava

Hallitus linjasi, että valtaosan kouluista ja oppilaitoksista tilat suljetaan, eli moni alakoululaisen vanhempi joutuu jäämään töistä kotiin lastensa kanssa.

– Moni yritys pystyy tarjoamaan työntekijöilleen mahdollisuuden etätöihin, mutta eivät läheskään kaikki. Työnantajalla ei etätyötä lukuun ottamatta ole tällaisen poissaolon ajalta palkanmaksuvelvoitetta, eikä monella mitään mahdollisuuttakaan maksaa tekemättömästä työstä, Pentikäinen sanoo.

Hän huomauttaa, että kotiin jäävällä ei ole oikeutta lakisääteiseen toimeentuloetuuteen.

– Kotiin jäävien huoltajien toimeentulo pitää turvata valtion varoista.

Välitön käytännön apu yrittäjille tärkeää – Yrittäjät ja yhteistyökumppanit tarjoavat sitä

Pentikäisen mukaan on tärkeää, että yrittäjät saavat heti käytännön apua. Keskeisessä roolissa on verohallinto, Finnvera, Ely-keskukset ja työeläkeyhtiöt. Myös kunnalliset kehitysyhtiöt, kuntien elinkeinotoimi, yrittäjäjärjestöt ja uusyrityskeskukset ovat tärkeitä, koska toimivat lähellä yrittäjiä läpi maan.

– Olemme tehostaneet yhteistyötä. Pyrimme siihen, että jokainen yrittäjä saa apua mahdollisimman läheltä. Luonnollisesti tarjoamme apua myös digikanavia hyödyntäen.

Rahoituspaketin jälkeen tarvitaan laaja työmarkkinapaketti

– Rahoituspaketin jälkeen on tehtävä mittava työmarkkinapaketti. Sellaisia on tehty eri puolilla Eurooppaa, ja sellainen tarvitaan meilläkin nopeasti, Pentikäinen toteaa.

Työelämäpaketissa pitää olla vähintään seuraavat elementit:

  • Pitää löytää ratkaisuja siihen, miten työehtoihin saadaan väljyyttä ja paikalliseen sopimiseen välineitä, joilla voidaan yhdessä turvata yritysten pysyminen hengissä ja työpaikat.
  • Lomautusilmoitusaikaa on lyhennettävä 14 päivästä kolmeen. Lisäksi on mahdollistettava, että myös määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa.
  • Pitää poistaa lomautustilanteissa työntekijän työttömyysetuuden viiden päivän omavastuuaika.
  • On varmistettava, että jos työnantaja ja työntekijä ovat sopineet lomautuksesta, työntekijälle ei aiheudu karenssia työttömyysetuuden saamiseksi.
  • Sairauspäivärahan omavastuuaika pitää poistaa, jotta työnantaja saa heti kompensaatiota Kelalta, kun hän maksaa sairausajan palkkaa. Tällä hetkellä työnantaja on velvollinen maksamaan palkkaa sairastumispäivältä ja sitä seuraavalta yhdeksältä arkipäivältä ilman, että saa itse mitään korvausta.
  • Pitää kompensoida työnantajalle aiheutuvia palkkakustannuksia siitä, että työntekijä jää kotiin hoitamaan sairasta lastaan. Pandemiatilanteessa on kohtuutonta, että sairauspoissaolojen kustannukset kaatuvat työnantajille. Vastuuta on jaettava koko yhteiskunnalle.
  • Poikkeaminen yhteistoimintaneuvotteluiden neuvotteluajoista (yt-laki 60 §) pitää mahdollistaa, jotta tarvittavat lomautukset voidaan tehdä mahdollisimman nopeasti. Nyt kyseessä on yritykselle vahinkoa aiheuttava erityisen painava syy, jota ei ole voinut ennakoida.
  • Lomia on voitava määrätä pidettäväksi myös lomakauden ulkopuolella.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen @ yrittajat.fi

varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät, p. 0400 567 925, anssi.kujala @ yrittajat.fi

pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, p. 0503560705, mika.kuismanen @ yrittajat.fi

työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula @ yrittajat.fi

HUOM! Täydennämme Kaikki koronasta yrittäjälle -sivustoa jatkuvasti, sitä kannattaa seurata ja jakaa yrittäjille: https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle