20.4.2017 klo 15:13
Uutinen

Yrittäjät pettyneitä työryhmään, työttömän opiskelumahdollisuudet eivät helpotu

Suomen Yrittäjät ehdotti, että aikuiskoulutustuki laajennettaisiin koskemaan myös työttömiä. Tämä olisi avannut työttömille aivan uuden polun kouluttautua ja kehittää osaamistaan työmarkkinoiden tarpeita vastaavasti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä ei saanut yksimielistä esitystä keinoista työttömien koulutusmahdollisuuksien edistämiseksi. Työryhmän raportti julkaistiin tänään. Työmarkkinajärjestöt jättivät työryhmäraporttiin lausuman ja eriävän mielipiteen. Suomen Yrittäjät pitää raportissa esitettyjä tavoitteita tärkeinä ja allekirjoitti sen sellaisenaan.

Työryhmän näkemyksen mukaan työttömien kouluttaminen on erittäin tärkeää ja haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan nopeasti uusia palvelukokonaisuuksia ja koulutusratkaisua.

– Työryhmän näkemys on oikea ja Suomen Yrittäjillä on tarjota tähän uusia ratkaisuja. Ehdotimme työryhmässä, että aikuiskoulutustuki laajennettaisiin koskemaan myös työttömiä henkilöitä. Tämä olisi avannut työttömille aivan uuden polun kouluttautua ja kehittää osaamistaan työmarkkinoiden tarpeita vastaavasti, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén kertoo.

Työttömistä valtaosa työllistyy uudelleen suhteellisen pian työttömyyden alkamisesta. Osalla kuitenkin työllistyminen edellyttää osaamisen päivittämistä, laajentamista tai jopa uuden tutkinnon.

– Työmarkkinajärjestöt kuitenkin vastustivat jopa ehdotuksemme kirjaamista työryhmän yhteiseen raporttiin. Se on yllättävää, koska erityisesti palkansaajajärjestöt ovat nimenomaan toivoneet työttömille laajempaa oikeutta opiskella työttömyysaikana ilman, että etuustaso merkittävästi heikkenee, Hellsten jatkaa.

22 prosenttia ammatillisen tutkinnon suorittamisen jälkeen työttöminä

Pitkäaikaistyöttömien ryhmässä nuorten osuus on kasvussa. Alle 30-vuotiaista pitkäaikaistyöttömistä valtaosalla on perus- tai toisen asteen koulutus.

– Vailla tutkintoa ja työkokemusta olevien nuorten kouluttautumismahdollisuutta lisäisi merkittävästi, jos näiden nuorten oppisopimuspalkkausta muutettaisiin vastaamaan paremmin osaamista ja sen kehittymistä, jatkaa Hellsten.

Vuonna 2014 ammatillisen tutkinnon suorittaneista nuorista 22 prosenttia oli vuosi valmistumisensa jälkeen työttömänä työnhakijana. Koulutusaloista ainoastaan sosiaali- ja terveysala työllistää nuoria hyvin.

Koulutustarjonta näyttääkin suuntautuvan liikaa aloille, joiden työllistymisnäkymät ovat heikot.

– Ammatillisen koulutuksen uutta lainsäädäntöä viimeistellään parhaillaan. Siinä asetetaan merkittävä rahoitusosuus tutkinnon jälkeiselle työllistymiselle. Toivomme, että tämä ohjaisi aiempaa paremmin oppilaitoksia suuntamaan koulutusta työllistäville aloille, johtaja Veli-Matti Lamppu Suomen Yrittäjistä sanoo.

Yrittäjäsanomat

toimitus@yrittajat.fi