24.5.2017 klo 11:05
Uutinen

Yrittäjät: Sosiaali- ja terveysalan yrityskauppoja valvottava

Savon Yrittäjien mielestä sote-uudistuksen onnistuminen Pohjois-Savon osalta edellyttää sitä, että sosiaali- ja terveyspalvelualojen yrityskauppoja aletaan valvoa ja näin myös pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytykset turvataan.

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus mullistaa sote-palveluiden markkinat. Kun palveluiden rakenteet muuttuvat, alalla tapahtuu nyt paljon yritysjärjestelyitä.

Pohjois-Savossa on satoja eri paikkakunnilla toimivia sosiaali-ja terveysalan yrityksiä. Sote-uudistuksen myötä asiakkaille tuleva valinnanvapaus antaa mahdollisuuksia myös uusien yritysten syntymiselle sekä olemassa olevien yritysten toiminnan kehittämiselle ja kasvattamiselle.

– Julkissektorilla on käsittääkseni hyviä kokemuksia sote-yhteistyöstä kuntien toimintaympäristön ja asiakkaat tuntevista pk-yrityksistä. Pohjoissavolaisten ihmisten lähipalveluiden turvaamiseksi on tärkeää, että yrityskauppoja valvotaan. Markkinoiden keskittyminen julkiseksi tai yksityiseksi monopoliksi on suuri uhka sote-uudistuksen kustannusten vähentämistavoitteen saavuttamiseksi. Monopolissa menetetään kilpailun lisääntymisestä syntyvä parempi tehokkuus, sanoo Savon Yrittäjien puheenjohtaja Yrjö Ronkainen.

– Sote-uudistuksen ja valinnanvapauden tavoitteiden onnistuminen on myös työllisyyskysymys. Pohjois-Savossa kaivataan uusia yksityissektorin työpaikkoja ja sote-markkinoiden mahdollistaminen on omiaan niitä luomaan, Ronkainen jatkaa.

Ilmoitusvelvoite laaja, mutta yrityskauppoja rajoitettaisiin vain kilpailun olennaisesti estyessä

Työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaa uutta yrityskauppavalvontaa, jonka tavoitteena on varmistaa markkinoiden toimivuus ja asiakkaiden valinnanvapauden toteutuminen rajoittamalla sosiaali- ja terveyssektorin keskittymistä. Lausuntokierros ehdotuksesta päättyy tänään.

– Sote-uudistuksen tavoitteet toteutuvat vain, jos pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät markkinoille esteittä. Uusi sote-yrityskauppavalvonta tarvitaan estämään markkinoiden peruuttamaton keskittyminen murrosvaiheessa, kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin Suomen Yrittäjistä vaatii.

Valvonta toteutettaisiin niin, että lähes kaikki sote-alan yrityskaupat pitää ilmoittaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Vaikka kaikki kaupat pitäisi ilmoittaa, KKV voisi antaa luvan kauppaan, jos kilpailu ei olennaisesti rajoitu. Yrityskauppavalvonta koskisi myös julkisesti omistettujen sote-toimintojen yritysjärjestelyjä.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Yrjö Ronkainen, Savon Yrittäjät, p. 050 550 6969, yrjo.ronkainen(at)varpuke.fi
kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin, Suomen Yrittäjät, p. 050 550 3488, satu.grekin(at)yrittajat.fi