16.5.2022 klo 10:02
Uutinen

Yrittäjät suosivat viranomaisten digipalveluita – Tiedonkulkua täytyy parantaa

– Palveluiden on oltava vaivattomia, sujuvia ja selkokielisiä. Neuvontaa on myös tarvittaessa saatava, digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä sanoo.

Pk-yrittäjistä 60 asioi viranomaisten kanssa mieluiten digitaalisessa verkkopalvelussa, kertoo Suomen Yrittäjien Yrittäjägallup. Viranomaisten digitaalisissa verkkopalveluissa asiointiin kuluu yritysten mielestä vähemmän rahaa, vaivaa ja aikaa muihin asiointitapoihin verrattuna. Aikaa ja resursseja jää tuottavaan työhön. Pk-yrityksistä 85 prosenttia suhtautuukin myönteisesti julkisten palveluiden digitalisointiin.

Sähköpostitse asioi mieluiten joka viides ja puhelimitse joka kymmenes yritys.

Yrittäjägallupin toteutti tutkimuslaitos Kantar. Haastattelut tehtiin huhtikuun 2022 alussa. 1 033 Pk-yrityksen edustajaa vastasi kyselyyn.

Käyntiä asiakaspalvelupisteessä suosii vain muutama prosentti yrityksistä. Yrittäjät käyttävät paljon esimerkiksi verottajan ja Patentti- ja rekisterihallituksen digipalveluita. Verkkopalvelut keventävät yritysten hallinnollista taakkaa.

– Yrittäjien digivalmiudet vaihtelevat. Palveluiden on oltava vaivattomia, sujuvia ja selkokielisiä. Neuvontaa on myös tarvittaessa saatava. Tuen tarve voi liittyä hoidettavaan asiaan tai käytettävään palveluun, digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä toteaa.

Sujuvaa tiedonkulkua

Yritykset odottavat, että viranomaisten välistä tiedonkulkua parannetaan.

– Yritykseltä on kysyttävä tieto vain kerran. Yrityspalveluiden on käsiteltävä lupa- ja muut asiat automatisoidusti aina, kun se on mahdollista ja oikeusturvan toteutuminen varmistettu. Tämä vähentää yrittäjän hallinnollista työtä ja järkevöittää myös verovarojen käyttöä, Mikkilä sanoo.  

Yrittäjille ei ole useinkaan merkitystä, kenen viranomaisen vastuusta tai palvelusta on kyse, vaan hallinnollisten raja-aitojen täytyy olla mahdollisimman huomaamattomia. Esimerkiksi työntekijän palkkaamiseen tai investointipäätöksiin digipalveluiden on muodostettava yrityksen tarpeita ennakoiva ja yhtenäinen kokonaisuus.   

Suomi.fi-valtuudet käytössä

Pk-yrityksistä 73 prosenttia on ottanut käyttöön Suomi.fi-valtuudet. Valtuudet ovat edellytys sille, että yrittäjä, työntekijä tai muu henkilö voi asioida yrityksen puolesta viranomaisten ja tiettyjen muiden organisaatioiden verkkopalveluissa.

– Alkukankeuksien jälkeen Suomi.fi-valtuuksien käyttöönotto on edennyt. Silti huomattava osa yrityksistä ei ole ottanut valtuuspalvelua käyttöön. Sidosryhmien ja viranomaisten täytyy lisätä viestintää ja neuvontaa, Mikkilä toteaa.

Suomi.fi-viestit on ottanut käyttöön vajaa puolet yrityksistä. Viestipalvelua käyttävät viranomaiset ja muut organisaatiot voivat lähettää yritykselle viestejä, lisätietopyyntöjä ja dokumentteja. Myös yritykset voivat lähettää viestejä ja liitteitä niille organisaatioille, jotka sallivat viestien lähettämisen. 

Toimitus
Toimitus