17.6.2021 klo 13:50
Uutinen

Yrittäjät: Synkkä päivä sote-alan yrittäjille

– Tämä on synkkä päivä monille sote-alan yrittäjille ja heidän asiakkailleen. Aurinko on tumman pilven peitossa yrityksille julkisen sote-sektorin arvoketjussa, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen arvioi sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöä.

– Hallituspuolueista lupailtiin julkisuudessakin, että esitys muuttuu eduskunnassa yrittäjäystävällisemmäksi. Näin ei juurikaan käynyt, mikä on meille iso pettymys, Pentikäinen harmittelee.
– Hyvinvointialueilla jää iso vastuu monituottajamallin toteutuksesta, jos laki menee läpi. Ilman monituottajuutta hoitoon pääsy ja ihmisten valintaoikeus heikkenevät, varatoimitusjohtaja Anssi Kujala kommentoi.

Monituottajamalli tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluita on tuottamassa julkisen sektorin lisäksi myös yrityksiä ja järjestöjä.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta julkisti tänään mietintönsä sote-uudistuksesta. Yrittäjät esitti useaan otteeseen valmistelun aikana lakimuutoksia, joilla palveluita tuottaville olisi omistuspohjasta riippumatta turvattu tasapuoliset toimintaedellytykset.

Alihankintarajoituksia olisi pitänyt keventää

Esimerkiksi alihankintarajoituksiin olisi pitänyt puuttua ja palveluiden järjestäjä ja tuottaja eriyttää lailla velvoittavasti.

– Esittämiemme muutosten avulla olisi voitu parantaa alan yrittäjien edellytyksiä. Juuri mikään esityksistämme ei ole valiokunnan mietinnön perusteella etenemässä, Anssi Kujala sanoo.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnalla oli perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen mahdollisuus parantaa yritysten tuotantomahdollisuuksia.
– Tätä mahdollisuutta ei nyt käytetty. Uudistus on johtamassa siihen, että moni joutuu hankkimaan terveysvakuutuksen turvatakseen palvelunsa yksityisten tuottajien kautta, Kujala sanoo.
Lainsäädännön arviointineuvosto erikseen moitti esitystä muun muassa puutteellisesta yritysvaikutuksien arvioinnista, mille ei korvaa lotkautettu.
– Tämä on hallituspuolueilta vakavaa leikkiä yli 18 000 sote-yrityksen ja niiden 80 000 työntekijän työpaikoilla, Kujala sanoo.

Hyvinvointialueille suuri vastuu hoitoon pääsystä

Mietinnön perusteella vastuu asiakkaiden hoitoon pääsystä, kustannusten hillitsemisestä sekä yritysten toimintaedellytyksien turvaamisesta jää hyvinvointialueiden varaan.
Yrittäjäjärjestö julkistaa syksyllä vaaliohjelman mahdollisesti tulevien hyvinvointialuevaalien yrittäjyyspainotuksiksi. Yrittäjät esittää minimivaatimuksena seuraavia:

  • Hyvinvointialueiden tulee erottaa järjestäminen ja tuottaminen.
  • Alueiden palvelustrategiassa tulee olla kirjaukset monituottajamallin käytöstä ja hankintojen jakamisesta osiin, jotta pk-yritykset voivat menestyä kilpailutuksissa. Strategian tulee vahvistaa alueen elinvoimaa ja monituottajuutta.
  • Hyvinvointialueiden tulee laatia selkeät tavoitteet yksityisen sektorin tuotannosta ja niiden hankkimisesta esimerkiksi palvelusetelein ja ostopalveluin.

Eduskunnan on tarkoitus päättää sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta ensi viikolla.

Lisätietoja:

Yrittäjien eduskunnan sote-valiokunnalle lähettämät 15 muutosesitystä: https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2021/07/yrittajat_sote_muutosvaatimukset_pev.pdf

Yrittäjien sote-ohjelma ja lausunnot eduskunnan valiokunnille: https://www.yrittajat.fi/yrittajajarjesto/nain-vaikutamme/kunnat-ja-yrittajyys//a/sote-618067

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, 040 504 1944, mikael.pentikainen @ yrittajat.fi

varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät, p. 0400 567 925, anssi.kujala @ yrittajat.fi

kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen, Suomen Yrittäjät, p. 0400 866 648, tanja.matikainen @ yrittajat.fi