Suomen Yrittäjät
11.8.2023 klo 14:12
Uutinen

Yrittäjät: ”Syrjintää tai epäasiallista kohtelua harjoittavat yritykset eivät voi menestyä kilpailluilla markkinoilla”

Suomen Yrittäjien mukaan työntekijöiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu sekä monimuotoisuus ovat edellytyksiä yrityksen menestykselle.

Valtioneuvosto on asettanut työryhmän valmistelemaan valtioneuvoston tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Myös Suomen Yrittäjät on ollut kuultavana ja antanut kirjallisen lausunnon Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelman keskeisistä tavoitteista ja toimenpiteistä.

Suomen Yrittäjät pitää Yhdenvertainen Suomi -ohjelman tavoitteita ja siinä esiin nostettuja sekä jo toteutettuja toimenpiteitä tärkeinä ja pääosin tarkoituksenmukaisina sekä kannatettavina. Yrittäjien mukaan ohjelman kolme keskeisintä tavoitetta ovat suomalaisen työelämän monimuotoisuus ja syrjimättömyys, yhteiskunnan eriarvoistavien rakenteiden tunnistaminen ja purkaminen sekä hyvien väestösuhteiden politiikan kehittäminen ja turvallisen arjen varmistaminen kaikille.

– Yritysten näkökulmasta on selvää, että syrjintää tai epäasiallista kohtelua harjoittavat yritykset eivät voi menestyä kilpailluilla markkinoilla. Työntekijöiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu sekä monimuotoisuus ovat edellytyksiä yrityksen menestykselle, Suomen Yrittäjät lausuu.

Suomen Yrittäjien mukaan yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä voidaan kuitenkin tavoitteellisesti ja tosiasiallisesti edistää vain toimivassa ja taloudellisesti vakaassa yhteiskunnassa.

– Tähän vaaditaan myös toimivia työmarkkinoita ja korkeaa työllisyysastetta. Korostamme, että väestön ikääntyminen, syntyvyyden lasku sekä Suomen väestörakenteen muutos ovat tekijöitä ja haasteita, joiden takia Suomi tarvitsee väistämättä lisää työperäistä nettomaahanmuuttoa.

Yrittäjien mukaan tämä edellyttää, että Suomi on myös houkutteleva paikka tulla tekemään työtä ja että jokainen maahanmuuttaja kokee olevansa tervetullut Suomeen.

– Lisäksi tarvitsemme toimenpiteitä, joilla myös muu maahanmuutto johtaa nykyistä paremmin työllistymiseen Suomessa. Tämä edellyttää parempaa kotouttamista, työllistämisen esteiden purkamista sekä syrjivien rakenteiden tunnistamista ja purkamista. Katsomme, että näihin tavoiteisiin ja toimenpiteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota nyt käsiteltävässä kokonaisuudessa, SY toteaa.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus