24.11.2017 klo 09:41
Uutinen

Yrittäjät tarvitsevat jaksamista tukevia keinoja – Uusi mobiilisovellus

Naisyrittäjät tunnistavat omasta terveydestään huolehtimisen merkityksen työssä jaksamiselleen ja työkyvylleen.

Tämä käy ilmi Työterveyslaitoksen Naiset työssä – Yrittäjinä toimivien naisten työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla -hankkeessa tehdyistä kyselyistä.

– Lähtökohdat kestävälle muutokselle ovat hyvät, sanoo hankkeen projektipäällikkö, tutkija Kirsi Timonen Työterveyslaitokselta.

– Työkyvyn edistäminen lähtee liikkeelle oman asenteen muutoksesta ja omien tietojen ja taitojen lisääntymisestä. Muutosta edistää lähipiirin kannustus ja vertaisilta saatu tuki.

Palautuminen löytyy ulkoilusta

Naiset työssä -hankkeen kyselyyn vastanneista yrittäjistä yli 80 prosenttia palautuu luonnon, ulkoilun ja liikunnan avulla. Vastanneet yrittäjät työskentelevät kuitenkin keskimäärin 47 tuntia viikossa.

– Kiinnostusta oman työkyvyn edistämiseen näyttää olevan, mutta valitettavasti omasta itsestä huolehtiminen usein unohtuu kiireen ja yrittäjän haasteiden pyörremyrskyssä. Yrittäjät näyttävät kyselyn tulosten perusteella hyötyvän tuesta, hankkeen vastuullinen johtaja, vanhempi asiantuntija Anne Salmi Työterveyslaitokselta kertoo.

Kyselyvastaajista yli 60 prosenttia oli yksinyrittäjiä ja heillä on vain harvoin järjestettynä vaikkapa työterveyshuollon palveluita. Tuen saaminen jääkin muiden toimijoiden varaan ja on puutteellista.

Työkykyyn kiinnitettävä huomiota

– Kyselytulosten perusteella osallistujat alkoivat muun muassa tietoisesti säädellä työaikaansa, huolehtia tauotuksesta ja mennä nukkumaan aiemmin, kun niiden merkitystä työkyvylle ja yrittämiselle käsiteltiin ryhmissä yhdessä. Kaikki nämä ovat toimia, jotka edistävät työkykyä. Pitkää työpäivää tekevien yrittäjien on tärkeää kiinnittää huomiota työstä palautumiseen, jotta työkyky pysyy hyvänä, jatkaa Salmi.

Naiset työssä -hankkeeseen osallistuneet yrittäjät ottavat aiempaa paremmin oman jaksamisensa huomioon.

– Työpäivän aikana syödään entistä useammin lounas eli huolehditaan omasta jaksamisesta ja tauottamisesta. Liikunnan määrää voisi edelleen lisätä. Hyväkuntoinen kestää rasitusta paremmin ja palautuu työstä nopeammin, kertoo Kirsi Timonen.

Yrittäjät tarvitsevat uudenlaisia jaksamista ja palautumista tukevia keinoja. Työterveyslaitos vastaa tähän tarpeeseen seuraavaksi Palaudu!-mobiilisovelluksella. Maksuttoman sovelluksen käyttäjäksi voi ilmoittautua osoitteessa www.ttl.fi/palaudu.

Työterveyslaitoksen ESR-kehittämishankkeen kyselytutkimukseen vastasi 74 naisyrittäjää Pohjois-Pohjanmaalta. Hankkeen kyselyt toteutettiin vuosina 2015 ja 2017.

toimitus (at) yrittajat.fi