13.4.2019 klo 08:38
Uutinen

Yrittäjätarina: Paikallislehti on alueensa yritystoiminnan peili

Paikallislehti on yritys, joka elää ja kehittyy ympäristössään ja samalla kehittää sitä.

Keski-Karjalan Paikallislehti Oy julkaisee Koti-Karjala-lehteä, jonka päälevikkialuetta on Kitee, Tohmajärvi ja Rääkkylä. Vuonna 1960 perustetun lehden nykyiset pääomistajat ovat Kiteen, Kesälahden ja Rääkkylän pitäjäseurat, Kiteen kaupunki sekä Rääkkylän ja Tohmajärven kunnat.

– Lehti on osakeyhtiö, ja sen on tuotettava voittoa esimerkiksi investointeja varten, lisäksi voitosta ohjautuu aina osa hyödyntämään näitä yhteisöjä, sanoo päätoimittaja-toimitusjohtaja Marko Torni.

Ympäristönsä ja seudun kehittäminen on muutenkin paikallislehden pääasiallinen tavoite. Lukijoille tuotetaan sisältöä, joka on sekä journalistista juttuaineistoa sekä ilmoituksia. Vaikuttavuuteen tarvitaan molempia, ja vieläpä tasapaino niiden välillä.

Vaikka väkimäärä seudulla on vähentynyt, Koti-Karjalan levikki on pysynyt jotakuinkin ennallaan. Se tarkoittaa, että lukijapeitto-prosentti on noussut. Lehteen siis luotetaan.


Toimitusjohtaja Marko Torni korostaa, että töissä saa myös viihtyä. Koti-Karjalan toimisto on maisemakonttori muutenkin kuin väliseinien puuttumisen vuoksi. Viherkasvit ovat oikeita ja hyvinvoivia, niiden hoito on ulkoistettu alan yrittäjälle.

Silmämääräisessä paikallislehtivertailussa Koti-Karjala erottuu muista siinä, että siinä on juttujen lisäksi runsaasti ilmoituksia. Paikalliset yrityksetkin siis luottavat omaan lehteensä.

– Yritykset eivät ilmoituksia ottaisi, ellei niillä olisi vaikutusta, tietää toimitusjohtaja.

Koti-Karjala tekee ilmoittajiensa kanssa vuosisopimuksia, jotka sovitetaan kunkin yrityksen markkinoinnin vuosikelloon. Tämä helpottaa molempia osapuolia, tasaa ilmoitusten budjetointia sekä valmistamista pitemmälle aikavälille, suunnitelmallisesti pois taittopäivien kiireistä.

Pokentien lehtitalo työllistää tällä hetkellä vakinaisesti yhteensä kymmenen henkilöä toimituksessa ja toimistolla. Lisäksi esimerkiksi avustajia, joiden yhteenlaskettu työpanos noin neljän henkilön verran.

– Kaikki tehdään itse, korostaa toimitusjohtaja.

Juttuja ei osteta lehtikonserneilta, ja vain harvoin paikallislehtien juttupankista. Ilmoitukset sekä myydään että valmistetaan itse. Taitto on omissa käsissä. Painatus ja jakelu on ulkoistettu.

Koti-Karjala ilmestyy kahdesti viikossa, joko keskiviikkoisin ja perjantaisin tai tiistaisin ja torstaisin. Viime mainittu niinä viikkoina, jolloin on peittojakelua. Posti kun ei jaa perjantaisin muuta kuin osoitteelliset lähetykset ja omat Postisensa.

Jakelu on suurin yksittäinen kustannus. Posti on hilannut hintaa ylöspäin ja vaikeuttanut muutenkin. Silti painettu lehti pitää pintansa. Digilehteä tilataan ja luetaan etänä, mutta omalla pöydällä olevaan sanomalehteen palataan useammankin kerran.

– Digitalisaatio näkyy meillä erityisesti sisäisten toimintojen tehostamisena, toiminta on lähes paperitonta.

Viimeisin suuri ponnistus on taloushallinto-ohjelmiston vaihtaminen toiseen, pilvipalveluna toimivaan. Se poisti suuren määrän tositemappeja, kun aineistot ovat pääosin sähköisessä muodossa. Kirjauksia pystytään yhä enemmän automatisoimaan, kirjanpito on kirjaamisen sijaan lähinnä täsmäystä.

Mutta ne lehdet, ne sidotaan edelleen sähköisen arkistoinnin lisäksi vuosikansioiksi arkistoon.

———-

Teksti ja kuva: Riitta Mikkonen