8.10.2020 klo 13:36
Uutinen

Yrittäjäyhdistyksen hallituksen edustajat tapasivat kunnan johtoryhmän

Elinkeinoasioiden yhteiskehittäminen kunnan kanssa etenee

Kirkkonummen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja sekä hallituksen edustaja tapasivat kunnan johtoryhmän 29.9.2020

Kokouksessa keskusteltiin aiemmin jo kunnanjohtajalle ja kuntakehityspäällikölle esitellyistä kehityskohteista. Puheenjohtaja Janne kävi läpi hallituksen listan ja kunnan johtoryhmä kommentoi asiaa oman toimialansa puitteissa.

Tärkeimpinä kehityskohteina nähtiin toimitilakysymykset, asiakaspalvelu sekä kunnan hankinnat. Tältä pohjalta on sovittu seuraavat toimenpiteet:

  • hankintapäivä järjestetään vielä tämän vuoden puolella
  • yhteinen vierailu lähikunnissa kunnan ja yrittäjäyhdistysten edustajien kesken
  • kunta pyrkii kehittämään asiakaspalvelu- ja päätöksentekoprosessejaan niiltä osin, kuin se on lain puitteissa mahdollista

Yrittäjäyhdistyksen hallitus tavoittelee myös vielä tämän vuoden puolella tapaamista kunnanhallituksen kanssa kuullakseen poliittisten päättäjien näkökulmat elinkeinoasioiden kehittämiseksi. Elinkeino-ohjelma tullaan myös päivittämään.