18.4.2018 klo 09:06
Uutinen

Yrittäjien ja oppilaitosten kehittyvä yhteistyö Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalan Yrittäjät yhdessä Suomen Yrittäjien, Savitaipaleen kunnan ja Saimaan Ammattikorkeakoulun kanssa järjestää Savitaipaleella Olkkolan Hovissa 3.5.2018 yrittäjätilaisuuden, jossa esitellään uusia verkostotyökaluja liiketoiminnan kehittämiseksi myyntikuntoon.

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä toimintaedellytysten pitäminen nykypäivän vaatimusten mukaisessa kuosissa on usein kovin vaikeaa. Globalisaatio, digitalisaatio ja sosiaalinen media ovat arkipäivää, mutta niihin varautuminen ja niiden hallitseminen aiheuttaa monelle yrittäjälle päänvaivaa. Yllä mainittu verkosto on toteuttanut innovoinnin työpajan teemalla ”Pidä yrityksesi myyntikunnossa ja myynti kunnossa”. Saimian opiskelijat ovat työryhmissä pohtineet keinoja soveltaa uusimpia oppimiaan liiketoiminnan malleja yksittäisen case-yrityksen nykytilanteeseen. Innovaatiotyöpajan tuloksiin on mahdollista tutustua tarkemmin tässä seurantatilaisuudessa. Voittajatyöryhmän tulos esitellään yrittäjille ja medialle sekä tarjotaan kiinnostava tietoisku, miten ”myynti” sen kaikissa muodoissa liittyy omistajanvaihdokseen valmistautumiseen sekä miten Nuoret Yrittäjät-verkosto auttaa tulevaa yrittäjää.

Etelä-Karjalan Yrittäjien omistajanvaihdoshankkeen tehtävänä on edistää yrityskaupan edellytyksiä maakunnassa. Yhtä tärkeää kuin löytää myyntiin tulevia yrityksiä on löytää näille jatkajia. Saimaan Ammattikorkeakoulun liityntä omistajanvaihdostilanteisiin on luonnollinen siitä syystä, että usein yritystoimintaan ja sen myytävään substanssiin liittyy pitkään toimineen yrittäjän ammattitaito. Jatkavan yrittäjän hankkima koulutus on tärkeä lähtökohta yrittäjäksi ryhtymisessä ja ammattitaidon jatkumon tarpeeseen ammatillisesti valmentavat oppilaitokset luovat vankan perustan. Innovaatiotyöpaja liittyy osana Etelä-Karjalan omistajanvaihdoshankkeen toimenpiteisiin. Pääpaino näissä ohjelmissa on auttaa yrityksen myyntiin valmistautumista ja yritysmyyntiä sekä toisaalta auttaa ostajaa ja liiketoiminnan aloittajaa/jatkajaa saamaan avustetun ns. volttilähdön liiketoiminnalleen.

”Yhteistyö yrittäjäjärjestöjen kanssa on keskeisessä roolissa, jotta ajantasainen kuva yrityskentän tarpeista välittyisi mahdollisimman nopeasti niin koulutukseen kuin kehittämiseenkin. Tuloksellisinta yhteistyötä tehdään digiajasta huolimatta yhä edelleenkin kentällä, lähellä yrittäjää”, toteaa tutkimusjohtaja Henri Karppinen Saimaan Ammattikorkeakoulusta.

Etelä-Karjalan Yrittäjien omistajanvaihdoshankkeen projektipäällikkö Tarmo Soronen kertoo kokemuksenaan: ”Pitkään toimineen yrittäjän näkemykset ovat saattaneet urautua ja aiheuttaa jonkinlaisen patoutuman liiketoiminnan kehittämisen virralle. Näissä tilanteissa auttaa usein uudenlaisen ajattelun tuominen mukaan keskusteluun. Ja ketkäpä uusia ajatuksia hanakammin tarjoilisivatkaan kuin nuoret.”

Henri Karppinen toteaakin: ”Hyvät ideat, rohkeus yrittää ja mahdollisuudet menestyä eivät ole kaupunkilaisten yksinoikeus. Maaseudulla ja kaupunkien ympäryskunnissa on osaamista, tarpeita ja halua mennä eteenpäin. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on tukea ja kehittää koko maakunnan yrityskenttää, yrityksen koosta ja sijainnista riippumatta”. Viestinään tulevaisuuttaan pohtiville opiskelijoille Tarmo Soronen lisää vielä: ”Usein nopein tie yrittäjäksi on ostaa jo toimiva yritys”.

3.5.2018 tapahtumasta tarkemmin Etelä-Karjalan Yrittäjien tapahtumasivulla:
https://www.yrittajat.fi/etela-karjalan-yrittajat/a/tapahtumat/573511-pi…

Lisätietoja:
Tarmo Soronen
Etelä-Karjalan Yrittäjät, projektipäällikkö
Omistajanvaihdokset vauhtiin Etelä-Karjalan pk-yrityksissä-hanke
0400 187 864
tarmo.soronen@yrittajat.fi

Henri Karppinen
Saimaan Ammattikorkeakoulu, tutkimusjohtaja
040 631 3800
henri.karppinen@saimia.fi