3.10.2017 klo 17:31
Uutinen

Yrittäjien johtaja: YEL-järjestelmä uudistettava yrittäjiä kuunnellen

Suomen Yrittäjien jäsenistölleen tekemien kyselyiden mukaan jopa kaksi kolmesta vastaajasta alivakuuttaa itsensä lain edellyttämään tasoon nähden ja puolet myös todellisiin tuloihin nähden.

Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula nostaa ongelmaan esiin uusimman Työeläke-lehden kolumnikirjoituksessaan. Kaksi kolmasosaa SY:n kyselyn vastaajista ei luota YEL-järjestelmään lainkaan tai hyvin vähän.

– Merkittävin syy alivakuuttamiseen erityisesti nuorilla yrittäjillä on se, etteivät he usko saavansa rahoilleen vastinetta. Kaikista vastaajista jopa kolme neljästä ei usko, että he tulevat saamaan vakuutusmaksuaan vastaavaa eläkettä.

Lisäksi saman verran vastaajista uskoo, että järjestelmää tullaan vielä muuttamaan merkittävästi ennen heidän eläkkeelle jäämistään.

Vakuutusmaksut koetaan kohtuuttomiksi

– Vakuutusmaksut koetaan kohtuuttomiksi ja tämä entisestään vähentää halukkuutta osallistua järjestelmään, Makkula kertoo kyselyn tuloksista kolumnissaan.

Jopa kolme neljästä vastaajasta uskoo, että heillä olisi parempi vanhuuden turva, jos he saisivat sijoittaa eläkevakuutukseen käyttämänsä rahat itse.

– Nykyjärjestelmän sisällä on mahdollista tehdä muutoksia. Pakollisen vakuuttamisen alarajaa tulisi nostaa nykyiseltä rajalta tasolle, jolla yrittäjä alkaa saada vakuutusmaksuilleen vastinetta eli ansiosidonnaista etuutta, Makkula kirjoittaa.

Makkula kannustaa myös ajattelemaan isommin.

–Yrittäjän eläketurvan ja muun sosiaaliturvan eriyttämistä on pohdittava. Yrittäjistä kaksi kolmesta pitää ajatusta eriyttämisestä kannatettavana.

–On kohtuutonta, että haluttomuus sijoittaa eläkejärjestelmään aiheuttaa yrittäjälle kauttaaltaan matalan sosiaaliturvan, hän toteaa.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta@yrittajat.fi