11.5.2018 klo 16:21
Uutinen

Yrittäjien kantelu hylättiin – ”Hyvin erikoinen ratkaisu”

Oikeuskanslerinvirasto hylkäsi Suomen Yrittäjien kantelun työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvostoon liittyen. ”Hyvin erikoinen ratkaisu ja päätöksessä on myös virheellinen väittämä”, kommentoi Yrittäjien työnmarkkinajohtaja Janne Makkula päätöstä.

Suomen Yrittäjät kanteli viime joulukuussa oikeuskanslerille siitä, että työttömyysvakuutusrahaston (TVR) hallintoneuvostoon ei nimetty yhtään yrittäjäjärjestön edustajaa.

Työantajapuolelta Elinkeinoelämän keskusliitolla on hallintoneuvostossa viisi paikkaa ja Kuntatyönantajilla kaksi.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen Kimmo Hakosen antaman päätöksen mukaan TVR-asiassa ei ole menetelty lain vastaisesti eikä Yrittäjien kantelu johda toimenpiteisiin.

Hakonen perustelee kantelun hylkäämistä sillä, että Suomen Yrittäjät ei tee työehtosopimuksia.

– Monella tavalla hyvin erikoinen ratkaisu. SY:n jäsenyritykset työllistävät 550 000 työntekijää, se asia on kokonaan sivuutettu. On vain perusteltu sillä, että SY tai sen jäsenjärjestöt eivät tee työehtosopimuksia, hämmästelee työmarkkinajohtaja Makkula.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen Kimmo Hakonen kirjoittaa päätöksensä perusteluissa näin: ”…työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvostoa koskevia lain ja asetuksen säännöksiä on vakiintuneesti tulkittu niin, että työnantajia edustaviksi keskusjärjestöiksi on katsottu keskusjärjestöt, jotka itse tai joiden jäseninä olevat työnantajien yhdistykset tekevät työehtosopimuksia työehtosopimuslain (1 §:n) mukaisesti.”

SY:n Makkulan mukaan uudessa säännöksessä ei ole mitenkään edellytyksenä se tekeekö työehtosopimuksia vai ei.

– Sitä paitsi päätöksen väittämä on virheellinen. SY:n jäsenjärjestöistä useat tekevät työehtosopimuksia, esimerkiksi Koneyrittäjät. Meillä on kuusi sellaista jäsenjärjestöä, jotka tekevät työehtosopimuksia, Janne Makkula huomauttaa.

”Mielenkiintoinen oikeudellinen kannanotto”

Suomen Yrittäjät viittasi kantelussaan myös siihen, että SY on työnantajia edustava keskusjärjestö siinäkin mielessä, että SY on ollut Suomen ILO-neuvottelukunnan jäsen vuoden 2017 alusta lukien. ILO on YK:n kansainvälinen työjärjestö.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen hylkäävän päätöksen perustelu ILO-jäsenyyteen liittyen on työmarkkinajohtaja, varatuomari Janne Makkulan mielestä hämmästyttävä:

–Perusteluna on, että jos kahdessa laissa on samansisältöinen säännös, niin sille voidaan antaa eri merkitys. Varsin mielenkiintoinen oikeudellinen kannanotto, toteaa Makkula.

Perusteluissa lukee sanatarkasti näin:

”Kantelukirjoituksessa on tuotu esiin Suomen Yrittäjät ry:n jäsenyys Suomen ILO-neuvottelukunnassa. Neuvottelukuntaa koskevan asetuksen mukaan neuvottelukunnan jäsenet nimetään merkittävinä pidettävien työnantajien ja työntekijöiden keskusjärjestöjen esityksistä. Ei ole olemassa yleistä sääntöä, jonka mukaan samalla termillä tarkoitettaisiin eri säädöksissä aina samaa asiaa. Saman termin toisistaan poikkeavat tulkinnat voivat siten perustua asiayhteyteen, jossa niitä käytetään. Näin ollen on mahdollista, että työnantajien keskusjärjestöillä tarkoitetaan eri säädöksissä eri järjestöjä.”

Lasketaan työntekijämäärän perusteella

Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) on työnantajien ja palkansaajien rahoittama itsenäinen laitos, jonka tarkoituksena on työnantajien ja palkansaajien rahoitusosuuksien järjestäminen ja työttömyyskassojen tukeminen.

Hallintoneuvostossa on vähintään 10 ja enintään 18 jäsentä. Jäsenistä puolet edustaa työnantajia ja puolet työntekijöitä.

Valtioneuvosto nimittää TVR:n hallintoneuvoston jäsenet työnantajien ja työntekijöiden edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta. Työnantajien edustavuus on määräytynyt vuoden 2018 alusta keskusjärjestön jäsenien palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärän perusteella. Työnantajien edustajien määräytymistä koskeva säännös on uusi.

Tämän uuden säännöksen mukaan merkitystä ei ole esimerkiksi sillä, tekevätkö työnantajia edustava keskusjärjestö tai sen jäsenet työehtosopimuksia vai ei.

Suomessa on noin 280 000 yritystä, joista on työnantajia noin 90 000. Niistä kuuluu EK:n liittoihin noin 16 000. Nämä työllistävät noin 900 000 suomalaista.

Suomen Yrittäjissä on noin 115 000 jäsentä, joista on työnantajia noin 50 000. Nämä työnantajayritykset työllistävät Tilastokeskuksen tietoihin perustuvan selvityksen mukaan noin 550 000 työntekijää ja kun yrittäjät itse lasketaan mukaan, luku on 650 000.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi