3.2.2022 klo 11:09
Uutinen

Yrittäjien Kuntabarometristä selviää, missä on maan paras paikkakunta yrittää

Suomen Yrittäjät mittaa jälleen kuntien onnistumista yrittäjyyden edistämisessä. Järjestö kartoittaa yrittäjien mielipiteitä kotikuntansa yrittäjämyönteisyydestä, sen onnistumisista ja kehittämistarpeista.  

Tulosten raportointi uudistuu ja vertailumahdollisuudet paranevat. Jatkossa kuka tahansa voi avoimesti verkossa vertailla valitsemiensa kuntien tuloksia keskenään kysymyskohtaisesti. Näin käyttäjä pystyy rankkaamaan parhaiten menestyneet kunnat esimerkiksi julkisia hankintoja käsittelevissä kysymyksissä. 

Yrittäjä, tästä linkistä pääset vastaamaan kyselyyn.

Miksi Suomen Yrittäjät kysyy näitä asioita? 

– Tarvitsemme tutkittua tietoa, jotta yrittäjäjärjestö voi vaikuttaa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti, jotta yrittämisen olosuhteet myös Pohjois-Savon kunnissa ovat parhaat mahdolliset. Tutkimuksesta saadut tulokset ovat tärkeä työkalu yrittäjien ja kuntien yhteistyön kehittämiseksi ja konkreettisten jatkotoimenpiteiden sopimiseksi, kertoo toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren Savon Yrittäjistä.

Miksi tämä kysely on tärkeä? 

  • Yrittäjä pääsee antamaan palautetta ja arvioimaan oman kuntansa toimintaa: Mitkä asiat toimivat ja mitä pitää parantaa? 
  • Kunnat saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta toiminnastaan mm. kunnan tekemien julkisten hankintojen merkityksestä yrittäjille. 
  • Yrittäjäyhdistykset saavat tietoa siitä, mihin asioihin heidän pitää jäsentensä puolesta kunnassa vaikuttaa. 
  • Kunnat ja niiden yrittäjiä palvelevat yhtiöt saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta tarjoamistaan yrityspalveluista: Parantavatko yrityspalvelut yrittäjän arkea ja saako palveluita matalalla kynnyksellä? Toteutetaanko julkiset hankinnat pk-yrityksiä huomioiden? 

Kyselyn tulokset julkistetaan Kunnallisjohdon seminaarissa keskiviikkona 18.5.2022. Kunnille ja yrittäjäyhdistyksille toimitetaan kyselytutkimuksen tulokset. 

Jotta tuloksissa näkyy aidosti yrittäjien mielipiteet, on tärkeää, että jokainen yrittäjä kertoo oman näkemyksensä. Kyselyn vastausaika 1.2.–31.3.2022. Siihen voi vastata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Kyselyn toteuttaa Iro Research Oy. Kuntien elinkeinopolitiikan onnistumista mitataan joka toinen vuosi.