14.12.2017 klo 12:01
Uutinen

Yrittäjien Pentikäinen: Työeläkeyhtiöissä valta kuuluu omistajille, ei työmarkkinajärjestöille

Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen vaatii, että keskusjärjestöiltä otetaan oikeus ehdottaa jäseniä työeläkeyhtiöiden hallintoon omistajien ohi.

Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen vaatii muutosta ”suomalaisen omistajuuden kummajaisuuteen”, työmarkkinajärjestöjen valtaan työeläkeyhtiöissä.

– Tämä kummajainen on syytä poistaa, koska myös työeläkeyhtiöissä valta kuuluu omistajille, ei järjestöille. Pentikäinen sanoo.

Pentikäisen mukaan muutos edellyttää lakimuutosta.

– Työeläkeyhtiölakia pitää muuttaa niin, että järjestöjen valta valita yhtiöiden hallintoon edustajia ohi niiden omistajien loppuu. Muutos on tehtävissä poistamalla järjestöjen oikeus ehdottaa hallitusten ja hallintoneuvostojen jäseniä, Pentikäinen toteaa.

– Lakiin pitäisi kirjata, että hallintoon on valittava tasapuolisesti vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia, hän jatkaa.

– Muutos on erityisen tärkeä pk-yrittäjille, työntekijöille ja eläkeläisille, jotka ovat useimmissa yhtiöissä kokonaan paitsiossa päätöksenteosta, vaikka ovat myös omistajia.

Pentikäinen korostaa, että työeläkeyhtiöt eivät ole järjestöjen vaan vakuutuksenottajien ja vakuutettujen omistamia keskinäisiä yhtiöitä.

– Nykyjärjestelmä on johtanut siihen, että käytännössä toisten tel-yhtiöiden keskeiset hallitusjäsenet valitsevat toisten hallintoon – ohi niiden omistajien – edustajia. Jos muualla meneteltäisiin vastaavasti, OP-ryhmän hallituksen jäsenet valitsisivat edustajia Nordean ja LähiTapiolan hallitukseen, Pentikäinen sanoo.

”Korruptiivisia piirteitä”

Hänen arvionsa mukaan suuri osa, jossain jopa 40 prosenttia, eläkeyhtiöiden hallinnossa istuvista ei ole kyseisen yhtiön omistajia eikä asiakkaita.

– Hallinnot ovat ylisuuria eivätkä siksi kovin toimintakykyisiä. Ylisuuret hallitukset voivat johtua siitä, että tehtäviin halutaan nostaa omia alaisia tai lähipiirijohtajia. Malli sisältää siksi korruptiivisia piirteitä, Pentikäinen luonnehtii.

– Huolestuttavaa on lisäksi se, että eläkeyhtiöiden hallinnoissa istuvat ihmiset myös vaikuttavat keskeisesti, minkälaista lainsäädäntöä yhtiöistä tehdään.

”Jokaisella omistajalla oikeus vaikuttaa”

Pentikäisen mukaan nykymalli on ongelmallinen yhdenvertaisuusperiaatteen valossa.

– Liittoihin kuulumattomat työntekijät ja eläkeläiset on sivuutettu, vaikka he omistavat myös yhtiöitä. Jokaisella omistajalla – oli järjestäytynyt tai ei – pitää olla oikeus vaikuttaa omassa yhtiöissään, Pentikäinen toteaa.

– Sama ongelma on työnantajapuolella. Pitää olla paljon mielikuvitusta, jos väittää EK:ta kattavasti koko työnantajakenttää edustavaksi keskusjärjestöksi.

Pentikäisen mielestä työeläkeyhtiöt ovatkin paljolti toistensa kopioita.

– Tämä ei ole terve tilanne. Asetelma syö luottamusta koko eläkejärjestelmää kohtaan, hän sanoo.

– Viimeaikaiset yritysjärjestelyt ovat lisänneet työmarkkinaosapuolten valtaa. Eteralla on ollut erilainen hallintokäytäntö, mutta jatkossa se on osa Ilmarista. Myös Elossa järjestöote näyttää vahvistuvan, Pentikäinen arvioi.

Pasi Lehtinen

pasi.lehtinen (at) yrittajat.fi