12.4.2022 klo 09:23
Uutinen

Yrittäjien viesti aluevaltuutetuille: Palvelustrategia kauden tärkein päätös

Varsinais-Suomen Yrittäjät järjesti torstaina 7.4. ensimmäisen aluevaltuutettujen illan tuoreille valtuutetuille. Valtuutettujen illassa yrittäjäjärjestö toi esille omia tavoitteitaan kuluvan aluevaltuustokauden osalta sekä koulutti paikallaolijoita yrittäjäystävällisestä päätöksenteosta.

Tilaisuuden aloitti Suomen Yrittäjien johtajana toimiva Harri Jaskari, joka korosti puheenvuorossaan yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyön tärkeyttä.

– Yritykset ja kolmas sektori on otettava mukaan alusta lähtien. On selvää, että laadukkaiden ja toimivien palveluiden tuottaminen vaatii toteutuakseen yhteistyötä, Jaskari toteaa.

Jaskari esitti myös huolensa sote-uudistuksen kiireellisestä aikataulusta, jossa virkamiehet ja päättäjät eivät ehdi tutustumaan huolella hyvinvointialueiden satoihin sopimuksiin.

– Eri puolelta Suomea kuuluu viestiä siitä, miten nyt on niin kova kiire, ettei ehditä ajattelemaan. Tällä hetkellä on erittäin korkea riski siihen, että tehdään helppoja ratkaisuja, jotka eivät viime kädessä toimikaan. Kiire ei voi olla peruste huonolle päätöksenteolle, Jaskari sanoo.

Yrittäjäjärjestön mukaan hyvinvointialueilla tänä keväänä valmistuvat palvelustrategiat ovat valtuuston tämän kauden tärkein päätös.

– Tämä murroskohta on myös huikea mahdollisuus tehdä asioita uudella tavalla. Toivomme, että valtuutetut pystyvät myös haastamaan nykyisiä toimintatapoja ja löytämään myös uusia keinoja tuottaa palveluita suomalaisille, Jaskari lisää.

Samoilla linjoilla oli myös tilaisuuteen kutsuttu Varsinais-Suomen aluehallituksen puheenjohtaja Sanna Vauranoja.

– Lähestyn hyvinvointialueiden ja yritysten yhteistyötä hyvin pragmaattiselta katsantokannalta. Tähän asiaan ei tule liittää minkäänlaisia tunteita suuntaan tai toiseen. Niin kauan, kun meillä on olemassa tietyt palvelutasovaatimukset ja yrityksiä, jotka nämä vaatimukset täyttävät, tulee hyvinvointialueiden myös hyödyntää tätä mahdollisuutta, Vauranoja toteaa.

Puheenvuorossaan Vauranoja nosti esille myös hyvinvointialueiden roolin uusien innovaatioiden luojina ja käyttöönottajina.

– Hyvinvointialueiden tulevaisuuden ratkaisee sen kyky luoda ja hyödyntää uudenlaisia innovaatioita. Uskon, että kun tahtoa löytyy, on myös keinoja tehdä rohkeitakin ratkaisuja, Vauranoja sanoo.

Varsinais-Suomen Yrittäjien puolesta tilaisuuteen osallistuivat toimitusjohtaja Hanna Munter sekä elinkeinoasioiden päällikkö Jutta Wirén. Omassa puheenvuorossaan Munter peräänkuulutti päätöksien ja kustannuslaskelmien läpinäkyvyyttä sekä alueiden hankintaosaamiseen panostamista.

– Kun hyvinvointialueet tekevät päätöksiä palveluntuottajista, tulee mikro- ja pienyrityksille antaa todellinen mahdollisuus myös menestyä kilpailutuksissa. Tämä vaatii myös hankintapuolen virkamiehiltä osaamista, Munter toteaa.

Inkeri Sundberg