13.6.2017 klo 11:11
Uutinen

Yrittäjien viisi vinkkiä yritysystävällisyyteen

Lahden kaupungin uuden valtuustosopimuksen tavoitteena on tehdä Lahdesta Suomen yritysystävällisin kaupunki. Päijät-Hämeen Yrittäjät kysyi Lahden ja Nastolan Yrittäjien jäseniltä käytännön neuvoja tavoitteen saavuttamiseksi. Yrittäjät nostivat avaintekijöiksi sujuvat lupa-asiat, tonttipolitiikan, liikennejärjestelyt ja yritysten kehittämispalvelut sekä hankintojen paikallisuuden kehittämisen.

1. Lupa-asioinnin sujuvuus helpottaa yrityksen kasvua

Erityisesti teollisuus- ja rakennusalanyritykset painottivat nopean lupa-asioinnin merkitystä. Lupien hakemisessa yritykset korostavat käsittelynopeuden lisäksi avoimen ja vuorovaikutteisen asiakaspalvelun merkitystä. Lupien käsittely tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa nopeuttaisi lupaprosessia sekä vähentäisi molemminpuolisten väärinymmärrysten riskiä.

2. Tonttitarjonta ja hinnat vaikuttavat sijoittumiseen

Lahden kaupungin pk-yrityksille soveltuvien tonttien tarjonta ja vuokrahinnat vaikuttavat sijoittumisintoon. Nykyisellään yritystonttien koko ja hinta koetaan suureksi, minkä lisäksi rakentamisvelvoitteita pidetään yritysten investointihalukkuuden kannalta tiukkoina. Yrittäjät kannustavat myös kaupungin yritysalueiden esiin nostamista ylpeydellä ja opasteiden parantamista.

3. Pysäköintimaksuilla ja liikennejärjestelyillä merkitystä keskustassa

Lukuisat keskusta-alueen yrittäjät toivovat iltapysäköinnin palauttamista entiseen järjestelyyn, sillä iltapysäköinnin maksut vaikuttavat suoraan asiakasmääriin. Lisäksi keskusta-asiointia helpottaisi lyhytaikainen kiekkopysäköinti sekä autoilijoiden parempi huomiointi keskustan saavutettavuudessa. Yrittäjien toiveissa on myös katuinfran ylläpidon parantaminen etenkin teollisuusalueilla.

4. Yritykset ovat asiakkaita ja asukkaita

Kaupungin palveluasenne nousi monen yrittäjän kommenteissa esiin. Mitä paremmin kaupunki näkee yritykset asukkaina ja tärkeinä yhteistyökumppaneina, sitä helpompi yritysystävällisyyttä lisääviä toimenpiteitä on toteuttaa. Esimerkiksi Ladecin toiminta koettiin jopa erinomaiseksi ja samaa palveluasennetta toivottiin kaupungin organisaatioon.

5. Hankinnoilla voi vaikuttaa elinvoimaan

Yrittäjät toivovat, että kaupunki pystyisi huomioimaan kilpailutuksissaan aiempaa paremmin paikalliset yritykset. Erityisesti pienhankintoihin toivotaan selkeyttä, mikä olisi saavutettavissa pienhankintapalvelun systemaattisella hyödyntämisellä koko organisaatiossa. Yrittäjät ovat huolissaan vuoden vaihteen organisaatiomuutoksen aiheuttamasta lukuisten hankintojen ulkoistamisesta KL Kuntahankinnoille. Moni paikallinen yrittäjä ei pääse osallistumaan kilpailutuksiin tai puitesopimuksiin, kun osa hankinnoista hoidetaan valtakunnallisen toimijan kautta. Hankintaprosessi tulisi tuoda takaisin lähelle paikallisia yrityksiä, jotta elinvoimavaikutukset kohdentuisivat Lahden seudulle.

Vinkit koottiin pikakyselynä Lahden ja Nastolan Yrittäjien jäseniltä. Yrittäjät vastasivat yhteen avoimeen kysymykseen, millä käytännön toimilla kaupunki voi saavuttaa tavoitteen olla Suomen yritysystävällisin kaupunki.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Outi Hongisto, Päijät-Hämeen Yrittäjät, p. 050 597 8802
yhteyspäällikkö Miikka Venäläinen, Päijät-Hämeen Yrittäjät, p. 050 309 5963