13.5.2019 klo 21:19
Uutinen

Yrittäjille kannustusta ja apua tarjouskilpailuihin osallistumiseen

Etelä-Helsingin Yrittäjät järjesti huhtikuussa Hankintaillan yrittäjille liittyen julkisiin hankintoihin ja niiden kilpailutukseen. Julkiset hankinnat pääkaupunkiseudulla ovat vuodessa 8 miljardia euroa, joten tämä tarjoaa paljon mahdollisuuksia yrittäjille kasvattaa omaa toimintaansa.

Hankinnat jaetaan euromääräisen kokonaissumman mukaan. Alle 60 000 euron hankinnat ovat Pienhankintoja, joiden tarjouspyynnöt löytyvät sivuilta www.pienhankintapalvelu.fi/uusimaa . Yli 60 000 euron hankintojen tarjouspyynnöt löytyvät Hilmasta sivuilta www.hankintailmoitukset.fi ja sivuilta www.tarjouspalvelu.fi (tämä vaatii tunnukset).

Hankinta-asiamies Pentti Komssi esitteli keinoja miten pk-yritykset pääsevät mukaan tekemään tarjouksia julkisista hankinnoista. Pentille voitte lähettää kysymyksiä sähköpostilla pentti.komssi(at)yrittajat.fi.

Helsingin kaupungilta mukana oli Osmo Rasimus, jonka toimintakenttänä on Rakennetun omaisuuden hallinta ja Kaupunkiympäristön toimiala. Osmo esitteli keinoja miten pk-yritykset voivat tehdä tarjouksia ryhmittyminä, jos omat rahkeet eivät tarjouksen tekoon yksin riitä. Osmolle voitte lähettää kysymyksiä sähköpostilla osmo.rasimus(at)hel.fi.

Etelä-Helsingin Yrittäjien Mikko Lehto esitteli checklistan ryhmittymänä tarjoamisen eri vaiheista. Tähän liittyviä kysymyksiä voitte lähettää sähköpostilla mikko.lehto(at)advoforum.fi.