15.3.2019 klo 12:09
Uutinen

Yrittäjyyden edistäjä -tunnustus Pirkko Flinkmanille

Yrittäjyyden edistäjä -tunnustus on Jyväskylän, Jyvässeudun ja Korpilahden yrittäjäjärjestöjen yhdessä myöntämä tunnustus.

Tunnustus myönnetään vuosittain yksityishenkilölle tai yhteisölle, joka on omassa työssään tai toiminnassaan merkittävästi edistänyt myönteisen yrittäjyysilmapiirin kehittymistä tai parantanut yrittäjien menestymisen mahdollisuuksia Jyväskylässä. Tunnustus myönnettiin Jyväskylän kaupungintalolla torstaina 14.3. kaupunginjohtaja Timo Koiviston isännöimässä Pk-yrittäjäillassa.

Tunnustus on myönnetty vuodesta 2013 lähtien. Aikaisemmin tunnustuksen ovat saaneet Pekka Utriainen, Jaakko Selin, Mario Laine, Sarita Humppi, ja Jyväskylän perusopetus.

Vuoden 2018 yrittäjyyden edistäjä tunnustus myönnettiin Projektipäällikkö Pirkko Flinkmanille, joka on suunnitelmallisesti aktiivisella ja pitkäjänteisellä toiminnallaan ollut kehittämässä alueen elinvoimaisuutta. Jyväskylän keskustan kehittämishanke on hänen johdollaan huomioinut keskustan yrittäjien tarpeet sekä huolet ja pyrkii viemään keskustaa uudelle vuosikymmenelle.

– Jokainen meistä tietää, millainen merkitys on elinvoimaisella ja elävällä keskustalla kaupungin imagon kannalta. Jyväskylässä tarvitaan tällaisia ihmisiä, jotka innovatiivisuudellaan ja yrittäjämäisellä asenteella tekevät omaa työtään hyvässä yhteistyössä alueen yritysten ja yrittäjäjärjestöjen kanssa, sanoo Jyväskylän yrittäjien puheenjohtaja Maarit Venäläinen.

Lisätiedot:

Jyväskylän Yrittäjät, Maarit Venäläinen, maarit@visita.fi , 040 7379138
Jyvässeudun Yrittäjät, Päivi Leminen, jyvasseudun@yrittajat.fi, 040 578 5873
Korpilahden Yrittäjät, Seppo Turunen, seppo.turunen@pr-tek.fi, 0400 245 537