26.1.2022 klo 13:41
Uutinen

Yrittäjyyden menestystekijät Turussa

Turun Yrittäjien hallituksen kannanotto Turun kaupungin strategiaan: www.turku.fi/kaupunkistrategia

Turun menestys perustuu suurelta osin yksityisen elinkeinoelämän toimintaan ja työllistämisvaikutuksiin, joten kaiken tyyppisen ja muotoisen elinkeinotoiminnan harjoittamisen tulee olla helppoa ja tavoiteltavaa. Tämä tavoite tulee ymmärtää niin päättäjien kuin virkahenkilöstön keskuudessa, ja kaupungin päätösten ja toiminnan tulee tukea kaikkea elinkeinotoiminnan muodossa tapahtuvaa kehittämistyötä. Kaikissa kaupungin päätöksissä tulee muiden seikkojen ohella huomioida päätösten vaikutukset kaupungissa toimiviin elinkeinotoiminnan harjoittajiin. (Päätösten yritysvaikutusten arviointi).

Kaupungin tulee tarjota kaavoitukseen ja maankäyttöön perustuva houkutteleva alusta ja toimintaympäristö sekä riittävät työvoima- ja koulutusresurssit elinkeinotoiminnan harjoittajille menestyksen varmistamiseksi. Myös infran ja kulkuyhteyksien säilyttäminen ja kehittäminen ovat avain asemassa nykyisen elinkeinoelämän säilyttämisessä sekä sen kehittämisessä. Niin lento-, laiva-, juna-, raskas- kuin kevytliikennekin mahdollistavat elinvoimaisen kaupungin. Kansainvälinen kauppa ja kansainvälisten yritysten toimipisteiden rakentaminen ja nykyisten pääkonttorien säilyttäminen Turussa on mahdollista vain hyvillä kulkuyhteyksillä.

Koulutustarjonta on monipuolista ja pysyy hyvin kehittyvän maailman vauhdissa. Korkeakoulujen koulutustaso on maailmanluokkaa.

Kansainvälistymisvalmiudet ovat hyvät ja kehittyvät hyvään suuntaan. Verkosto on jo vahva ja kansainvälistä liiketoimintaa on kaupungissa hyvin.

Vain elinvoimainen, käytettävissä olevat mahdollisuudet ja voimavarat sekä suotuisan toimintaympäristön hyödyntävä vireä elinkeinoelämä voi tarjota työpaikkoja ja sitä kautta syntyviä verotuloja ja näin varmistaa kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin.

Kaupungin oma toiminta tulee sopeuttaa kulloinkin vallitsevan tilanteen edellyttämällä tavalla ja kaupungin tulee toimia mahdollistajana, ei esimerkiksi sen sidosryhminä toimivien yritysten kilpailijoina oman yritystoiminnan harjoittamisella, etenkään niillä toimialoilla, joilla on riittävästi yksityistä tarjontaa.