5.9.2017 klo 13:40
Uutinen

Yrittäjyys keskiöön Hamkissa

Hämeen ammattikorkeakoulun lukuvuoden 2017-18 teema on yrittäjyys ja yritteliäisyys. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ja henkilökunnan työelämäkontakteja ja lisätä yritteliäisyyttä kaikissa koulutuksissa. Teemavuosi näkyy lukuisina konkreettisina toimina ja tapahtumina.

Hämeen ammattikorkeakoulu vastaa työelämän muutokseen lisäämällä fokusta yrittämiseen ja yritteliäisyyteen kaikissa koulutuksissaan.

– Kaikista ei tarvitse tulla yrittäjiä, mutta se on hyvä nähdä realistisena vaihtoehtona. Lisäksi nykyajan työelämä vaatii jokaiselta vähintään yritteliäisyyttä. Tätä ominaisuutta haluamme tukea opiskelijoissa pedagogisin keinoin ja lisäämällä niin opiskelijoiden kuin henkilökunnan matalan kynnyksen kohtaamisia työelämään, teemavuoden vetäjä ja Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen yksikön johtaja Ulla Bard sanoo.

Yrittäjyysopetusta uudistetaan monella tavalla ja eri alojen opettajille rakennetaan yhteinen materiaalipankki, joka tukee yrittämisen opettamista käytännössä. Lisäksi tulevana lukuvuonna jokainen opettaja käy vähintään yhdessä yrityksessä keskustelemassa yhteistyömahdollisuuksista. Toive yhteistyön lisäämisestä on tullut myös yrittäjien suunnalta. Teemavuoden ohjelmaa onkin suunniteltu yhdessä Hämeen Yrittäjien kanssa.

– Yrittäjyyden lisääminen on maakunnan yhteinen tavoite. HAMK on alueen ainoa korkeakoulu ja TKI-toimija, joten kumppanina se on meille keskeinen, Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka sanoo.

NBF, pitchausta, Amazing Business Train – teemavuosi saa lukuisia muotoja

Sen lisäksi että yrittäjyyttä tuodaan toimintaan pitkäjänteisesti, se tulee korostetusti esiin erilaisina tapahtumina ympäri vuoden.

Lokakuussa HAMK kutsuu merkittävän määrän työelämäkumppaneitaan seuraamaan liike-elämän huippuseminaarin Nordic Business Forumin suoraa lähetystä Helsingistä. Mukaan mahtuu 450 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

– Kyseessä on ainutlaatuinen tilaisuus alueemme ihmisille, sillä peruslippu tapahtumaan on yli tuhannen euron arvoinen ja lisäksi paikat Helsingissä on loppuunmyyty, Bard huomauttaa.

Luvassa on myös läsnäoloa maakunnan merkittävissä tapahtumissa ja esimerkiksi liikeidean pitchaamisen, tiiviin ”myyntipuheen”, opettelua yhdessä yrittäjille toimitiloja, verkostoja ja yhteisöllisyyttä tarjoavan Crazy Townin kanssa. Lisäksi jo kahdeksannen kerran järjestetään 24 opiskelijalle Amazing Business Train -matka. Luvassa on intensiivinen, yrittäjyysaiheinen työpajojen sarja junassa, pysähdyspaikkoina Jyväskylä ja Oulu.

Satoja yrityskontakteja vuosittain

Bardin mukaan välillä törmää vielä käsitykseen, että HAMK pelkästään kouluttaa tiettyihin tutkintoihin.

– Haluamme kertoa työelämälle, että meidän kanssamme voi tehdä yhteistyötä monella tavalla, mm. hankkia henkilökunnalle täydennyskoulutusta tai toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja.

Paitsi että HAMK tuottaa yrityksille työvoimaa, sen yrityksiä suoraan hyödyttäviä toiminnan muotoja ovat työharjoittelut, opinnäytetyöt, opiskelijaprojektit, asiantuntijapalvelut, tutkimukset, hankkeet ja yrityksiltä tulleisiin toimeksiantoihin vastaaminen. Esimerkiksi viime vuosina HAMKin tutkimus, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI) on osallistunut vuosittain yli seitsemänsataa alueen yritystä. Lisäksi eri yksiköillä on suoria kontakteja esimerkiksi opiskelijaprojektien kautta yrityksiin. Vuosittain valmistuvilla noin tuhannella opinnäytetyöllä valtaosalla on niin ikään asiakkaana yritys tai julkinen organisaatio.

Hämeen alue hyötyy Ulla Bardin mukaan yrittäjyyspainotteisesta teemavuodesta usealla tavalla.

– Jos meiltä valmistuvat ovat entistä yritteliäämpiä, se on jokaisen työpaikan etu. Opiskelijat voivat myös perustaa yrityksiä alueelle, ja nykyään se voi olla verkossa globaalisti toimiva yritys. Tavoitteena on tarjota yhä useammalle yritykselle aitoja yhteistyön paikkoja.

Jaana Siljamäki/Hämeen ammattikorkeakoulu