3.10.2018 klo 15:40
Uutinen

Yrittäjyysstrategia selkokielellä: Tätä reilun työelämän agendalla haetaan

Suomen Yrittäjät pitää hyvänä, että yrittäjyysstrategia kannustaa yrittäjien näkemysten kartoittamiseen ja paikalliseen sopimiseen.

Tänään julkistettu yrittäjyysstrategia pitää sisällään muun muassa ”Reilun työelämän agendan”. Strategiassa tämä määritellään työntekijän ja työnantajan kokemaksi reiluudeksi ja jaksamiseksi. Strategian mukaan jatkossa käynnistetään työnantajayrittäjien olosuhteita mittaava vuosittainen tutkimus, jossa tarkastellaan yrittäjien jaksamista.

Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkulan mukaan on hyvä, että jatkossa yrittäjien näkemyksiä selvitetään tarkemmin.

– Nykyään toteutetaan vuosittain työolobarometri, jossa yksityisen sektorin työntekijät kertovat näkemyksiään työelämän laadusta ja esimerkiksi luottamuksesta ja tiedonkulusta. Pienet yritykset pärjäävät työntekijöiden mielestä näissä barometreissa parhaiten. Yrittäjien näkemyksiä työelämän laadusta sekä yrittäjänä ja työntekijänä toimimisesta ei sen sijaan selvitetä säännöllisesti. Kuitenkin yrittäjän jaksaminen ja kokemus esimerkiksi työllistämiseen liittyvistä velvoitteista ja normeista on aivan olennaista, koska yrittäjät tarjoavat työtä muille. On siten kaikkien etu, että tiedettäisiin nykyistä enemmän siitä, mitä yrittäjät työelämästä ja työllistämisestä ajattelevat ja miten he sen kokevat, Makkula sanoo.

Lisää paikallista sopimista

Jussi Järventauksen ja Henrietta Kekäläisen laatimassa ehdotuksessa yrittäjyysstrategiaksi 2018–2028 esitetään 45 keinoa, joilla muun muassa helpotetaan yritysten työllistämistä ja kasvua.

Strategiassa otetaan kantaa mylös paikalliseen sopimiseen. Alle 10 työntekijän yrityksissä halutaan antaa työnantajille ja työntekijöille lakiin perustuva oikeus sopia työehtosopimusten määräyksistä. Jos halua tähän ei ole, yrityksessä noudatettaisiin työehtosopimusta.

Makkulan mukaan Suomi tarvitsee joustavampia työmarkkinoita.

– Sellaisia, jotka antavat sopimisen vapautta niille, jotka tätä vapautta haluavat hyödyntää. Tässä ei olisi kyse pakosta sopia työehtosopimuksesta poiketen, vaan mahdollisuudesta. Edellytyksenä olisi yhteisymmärrys siitä, että halutaan poiketa työehtosopimuksesta. Tällöin yritys- ja työpaikkatasolla voitaisiin tehdä juuri siihen yritykseen sopia työaika- ja palkkausjärjestelmiä, yhdessä sopien.

Makkula korostaa, että yhteinen sopiminen lisää luottamusta ja sitoutumista.

– Kuten työolobarometreista ilmenee, pienissä yrityksissä on vahva luottamus ja tieto kulkee hyvin. Sopimisen edellytykset ovat siis kunnossa. Tällä hetkellä ongelma on kuitenkin se, että lainsäädäntö estää erityisesti pieniä järjestäytymättömiä yrityksiä sopimasta paikallisesti. Nämä sopimisen kiellot pitää poistaa ja mahdollistaa myös työehtosopimuksesta poikkeaminen, jos siihen on yhteistä tahtoa, hän jatkaa.

Kuva: Suomen Yrittäjät

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi