16.2.2017 klo 16:12
Uutinen

Yritykset eivät juuri investoi – Tämä johtuu kahdesta syystä

Yritysten investoinnit ovat pudonneet reippaasti vuoden 2008 jälkeen. Tuoreesta raportista selviää, että Suomi kilpailee etupäässä Viron kanssa investoinneista.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan raportin mukaan suomalaiset yritykset investoivat noin 22,5 miljardia euroa vuonna 2015, mikä oli 6,9 miljardia euroa vähemmän kuin vuonna 2008.

Etlan mukaan Suomen investointien pudotus selittyy pääosin kahdella tekijällä: rakennusinvestointien alenemisella ja Nokia-klusterin tutkimus- ja tuotekehitysmenojen romahduksella.

Kilpailussa Viron kanssa

Suomi kilpailee Viron kanssa sekä teollisista investoinneista että pääkonttorien ja koko yritysten sijainnista. Viro nousi kyselyssä selvästi tärkeimmäksi Suomen kilpailijamaaksi koskien tuotannollisia investointeja.

Kyselyn perusteella Viron kolme tärkeintä houkutustekijää ovat yritysverotus, muu verotus ja joustavat työmarkkinakäytännöt. Etlan kyselyyn vastasi 6100 eri kokoluokan yritystä.

Lainarahan saanti Suomessa hyvää

– Kokonaistuotanto on kuitenkin laskenut lähes samassa tahdissa investointien kanssa. Tästä syystä yritysten investointiaste on nykyään miltei samalla tasolla kuin vuosina 2000–08, raportissa todetaan.

Investointien määrä on Suomessa kehittynyt heikommin moniin muihin maihin verrattuna.

Raportin tekijöiden Jyrki Ali-Yrkön, Tero Kuusen ja Mika Malirannan mukaan lainarahoituksen saatavuudella eroja on vaikea selittää, sillä sen saatavuus on Suomessa selvästi parempaa kuin useimmissa muissa Euroopan maissa.

Suomen investointiastetta laskevat erityisesti heikot tuottavuuden kasvunäkymät. Myös työvoiman määrän odotettu lasku alentaa jonkin verran investointiastetta.

Yrittäjäsanomat

toimitus@yrittajat.fi

Muita kiinnostavia aiheita