21.9.2020 klo 15:23
Uutinen

Yritykset ja järjestöt otettava mukaan sote-uudistukseen

Sote-yritykset ja niiden työntekijät tekevät tärkeää peruspalvelua erityisesti pienillä paikkakunnillamme. Niitä ei saa syrjäyttää sote-uudistuksessa, Etelä-Karjalan Yrittäjien toimitusjohtaja Jami Holtari vaatii.

Hallitus julkisti kesäkuussa lakiluonnokset sote- ja pelastustoimen uudistuksesta. Lausuntoaika päättyy 25.9.

Lakiesitystä pitää korjata paljon. Muuten se ei vastaa siihen, miksi sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta tehdään: hyvinvointipalveluiden saatavuutta on parannettava, kavennettava julkisen talouden kestävyysvajetta ja kehitettävä sote-palveluiden markkinaa.

Pahinta on, että esitys sivuuttaa Suomen yli 18 000 sosiaali- ja terveyspalveluyritystä ja niiden 80 000 työntekijää. Näistä soteyrityksistä Etelä-Karjalassakin toimii satoja tarjoten tuhansia työpaikkoja. Yhteistyö Eksoten ja paikallisten pk-yritysten kesken on ottanut hyviä askeleita eteenpäin, joten mahdollisuuksia kehittää toimialaa ei saa jarruttaa.

Nämä yritykset ja työntekijät tekevät tärkeää peruspalvelua erityisesti pienillä paikkakunnilla. He hoitavat lapsia ja vanhuksia, paikkaavat hampaita, tarjoavat terapiaa ja niin edelleen. Heitä tarvitaan.

Ei riitä, että Eksote Etelä-Karjalassa kehittää markkinoita. Sen pitää tarvittaessa luoda markkinat, pitää niitä yllä, järjestää vuoropuhelua markkinatoimijoiden kanssa ja kehittää markkinoita yhdessä yritysten ja järjestöjen kanssa.

Etelä-Karjalan Yrittäjien mukaan nämä kohdat lakiesityksestä tulee korjata:

  • Mikro- ja pk-yrityksiä helpottavat välineet kuten monituottajamalli, palvelusetelit ja henkilökohtaiset budjetit on otettava käyttöön.
  • Palvelut voidaan turvata monituottajamallilla. Nyt esitys tunnistaa lähinnä julkisen tuottajan.
  • Palvelusetelin käytön on oltava velvoittava. Henkilökohtaisen budjetin käsite on sisällytettävä sote-järjestämislakiin.
  • Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja tuottaminen on eriytettävä.
  • Sote-ammattilaisia ei saa kilpailukielloin tai sivutoimikielloin pakottaa työskentelemään yksinomaan julkisella sektorilla.
  • Maakuntien verotusoikeus kiristäisi työn verotusta. Sitä ei pidä ottaa käyttöön.
  • Ehkäiseviin palveluihin ja ennakointiin on panostettava.
  • Rajattu yleinen toimiala on poistettava.
  • On luotava vertailukelpoinen malli kustannusten laskentaan.
  • Palvelutuotannon kehittymistä ei pidä hankaloittaa luomalla uusia markkinoille tulon esteitä.

Hallituksen on huolehdittava näistä korjauksista ja lopullisessa esityksessä arvioitava vaikutukset alan yritykselle ja niiden henkilökunnalle sekä terveyden laajasti edistämiseen.