4.10.2019 klo 08:14
Uutinen

Yrityksille 80 keinoa taistella ilmastonmuutosta vastaan

Yritykset ovat keskeisiä tekijöitä taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, koska ne kehittävät ja ottavat käyttöön vähähiilisiä ja energiatehokkaita ratkaisuja. Jotta ilmastonmuutoksen hillitseminen tehostuu entisestään, Suomen Yrittäjät julkisti oppaan, joka auttaa tarttumaan ilmastotoimiin yritysten arjessa.

Ilmastonmuutos heikentää luonnon monimuotoisuutta ja kaventaa elinolosuhteita pakottaen ihmisiä pois kotiseuduiltaan. Sään muutokset ja luonnonmullistuksen aiheuttavat kustannuksia infrastruktuuriin.

– Tämä kaikki luo haasteita talouteen ja vaikuttaa yrittäjyyteen ja yrityksiin, Suomen Yrittäjien ekonomisti Sampo Seppänen huomauttaa.

– Jos ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ei tartuta kunnolla, vaikutukset ovat vakavat.

Ympäristöstä välittämisen voi kääntää kilpailueduksi

Yritykset ovat keskeisiä tekijöitä ilmastonmuutoksen hidastamisessa sekä puhtaiden teknologioiden kehittäjinä että vähähiilisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen toteuttajina.

Seppäsen mukaan vastuullinen toiminta ja ympäristön huomiointi voivat olla yritykselle keino erottua muista yrityksistä ja pärjätä kilpailussa.

– Energia- ja materiaalitehokkuudella voi saavuttaa kustannussäästöjä ja parantaa bisneksen kannattavuutta. Asiakkaiden ympäristötietoisuus lisääntyy. Tähän voidaan vastata ilmastotoimilla ja näin erottautua markkinoilla.

Seppänen muistuttaa, että pienet yritykset ovat ketteriä toimijoita, joissa toimintatapojen muutoksia voidaan viedä nopeasti läpi.

– Pienten ja keskisuurten yritysten päätöksillä voidaan päästä laajasti kestävämpään yritystoimintaan, hän sanoo.

– Parhaimmillaan yritysten ilmastoteot tukevat asetettuja ohjauskeinoja ilmastotavoitteisiin pääsemisessä ja voivat vähentää painetta kustannustehottamalle sääntelylle, Seppänen toteaa.

Päivittäisillä valinnoilla on väliä kotona ja töissä

Suomen Yrittäjät julkaisi pk-yrittäjille tarkoitetun Yrittäjän ilmasto-oppaan. Siinä esitellään yksinkertaisia keinoja, joilla yrittäjä voi hidastaa ilmastonmuutosta omassa yritystoiminnassaan.

– Päivittäisillä valinnoillamme on väliä sekä kotona että töissä. Pienistä ratkaisuista voi syntyä suuria virtoja – jopa ilmiöitä, joilla muutetaan maailmaa. Teemme oppaan myös englanniksi, jotta yrittäjät ympäri maailmaa voivat hyödyntää oppaan vinkkejä, Suomen Yrittäjien viestintäjohtaja Taru Jussila kertoo.

– Pk-yrittäjän näkökulmasta kirjoitettua apu- ja vinkkimateriaalia ei juuri ole olemassa. Toivomme, että tästä on hyötyä pk-yrittäjille muuallakin kuin Suomessa.

Lisätiedot:

Lataa Yrittäjän ilmasto-opas tästä: https://www.yrittajat.fi/oppaat