11.9.2017 klo 09:14
Uutinen

Yrityksissä varovaisen positiiviset odotukset

Pk-yritysbarometri 2/2017: Pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannenäkymistä ovat jatkuneet positiivisina.

Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamassa syksyn Pk-yritysbarometrissa pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannenäkymistä ovat jatkuneet positiivisina keväästä 2017. Kymenlaakson alueella yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on noussut keväästä seitsemän prosenttiyksikköä ollen nyt +36. Ennallaan suhdanteiden arvioi pysyvän noin puolet alueen pk-yrityksistä, mikä on lähes vastaava määrä kuin viime keväänä. Koko maan pk-yrityksistä 47 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan ja 9 prosenttia huononevan, jolloin saldoluku on +38 kun se viime keväänä oli +35.

Kymenlaakson alueen työllisyysnäkymät jäävät selvästi kevään 2017 tilannetta heikommiksi. Alueen saldoluku on laskenut seitsemän prosenttiyksikköä ollen nyt +7. Koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat vastaavat kuin keväällä 2017.

Kasvuun ei vielä kannusteita

Kymenlaaksossa positiivisista odotuksista huolimatta ei vielä nähdä kannusteita kasvuun. Alueella on eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä yrityksiä. Voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä on alueella nyt vähemmän kuin keväällä 2017. Yritystoiminnan loppumista ennakoi 4 prosenttia vastaajista, mikä on yhden prosenttiyksikön verran enemmän kuin keväällä 2017. Koko maassa on myös eniten mahdollisuuksien mukaan kasvuhakuisia pk-yrityksiä. Yritystoiminnan loppumista ennakoi 3 prosenttia koko maan yrityksistä. Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat Kymenlaaksossa ja koko maassa pk-yritysten eniten käytettyjä uusiutumisen keinoja.

Alueella ja valtakunnallisesti pk-yritykset näkevät eniten kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä, henkilöstön kehittämisessä sekä verkottumisessa. Pahimpina kehittämisen esteinä nähdään kustannustaso, kilpailutilanne ja yritystoiminnan sääntely. Kevään 2017 tilanteeseen verrattuna pk-yritykset kokevat yleisen suhdanteen ja taloustilanteen aiempaa pienempänä kehittämisen esteenä.

Pk-yritykset hyödyntävät digitaalisista työkaluista ja palveluista eniten kotisivuja, sosiaalista mediaa ja pilvipalveluja. Yrityskuvan vahvistuminen, uusien asiakasryhmien tavoittaminen sekä asiakaspalvelun parantuminen arvioidaan yrityksissä merkittävimmiksi digitalisoitumisesta syntyviksi mahdollisuuksiksi.

Omistajanvaihdokset yhä ajankohtaisempia Kymenlaaksossa

Noin puolet Kymenlaakson pk-yrityspäättäjistä suunnittelee omistajanvaihdosta ja vaihdos aiotaan toteuttaa useimmiten lähimmän viiden vuoden aikana. Yrityksen tai liiketoiminnan ostamista suunnittelee noin viidesosa vastaajista.

Lue koko Pk-yritysbarometri tästä.

Alueellinen raportti löytyy täältä.