Confidentum Oy Sakari Oikarinen
31.5.2022 klo 16:47
Uutinen

Yrityskaupat halutaan arkipäiväiseksi

Keski-Suomen Yrittäjien ja Witas Oy:n hallinnoiman OmistajaKS-hankkeen aloitusseminaariin kokoontui kuulolle satakunta yritysten omistajanvaihdoksista kiinnostunutta yrittäjää ja yrityskauppojen parissa työskentelevää asiantuntijaa.

Seminaarin avasi eurokansanedustaja Henna Virkkunen selkeällä katsauksella poliittisten päätösten vaikutuksesta yrittäjien toimintaedellytyksiin ja yrittäjäriskin pienentämiseen. Muuttuvasta toimintaympäristöstä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia tarjoavista toimialoista esiin nousivat erityisesti energiapolitiikkaan, turvallisuuspolitiikkaan ja huoltovarmuuteen liittyvät kokonaisuudet. Virkkunen korosti, että ideointi ja innovointi tapahtuu erityisesti pk-yrityksissä.

-Yrittäjät ovat paitsi Suomen, myös Euroopan Unionin selkäranka.

Virkkunen valotti myös yritysten omistajanvaihdostilannetta EU-tasolla. Väestö ikääntyy ja työelämästä on jäämässä paljon väkeä pois. Haasteet ovat tutut: jatkajan löytyminen, byrokratia, asiantuntijapalveluiden saatavuus, omistajanvaihdokseen valmistautuminen ja verotukseen liittyvät kysymykset.

-Hallinnollista taakkaa ei saa tulla lisää ja komissio on tällä hetkellä sitoutunut one-in, one-out periaatteeseen, jossa yhden uuden velvoitteen tullessa yksi pitää purkaa pois. Tavoitteena on myös nimittää pk-yrittäjälähettiläs yritysosaamisen laajentamiseksi.

Seminaaripäivän ja alan huippuasiantuntijoiden puheenvuorojen annista kertyi aimo annos työkaluja ja pohdittavaa onnistuneen yrityskaupan suunnitteluun ja toteutukseen. Erityisesti esille nousivat ajattelutavan muutokset: Onko yrittäjä myyntikunnossa ja valmis omistajanvaihdokseen? Osaatko ajatella, että yritys on sinulla vain lainassa ennen uusille sukupolville siirtymistä? Miksei yrityskaupasta puhuta yhtä avoimesti kuin auto- tai asuntokaupasta?

Uudenlainen ajattelutapa olisi, että yrityksen omistajanvaihdos koskettaa ihan jokaista yrittäjää, ja yrityksiä jopa ostetaan sillä ajatuksella, että se jossain elinkaaren vaiheessa myydään. Yrittäjä puolestaan on myyntikunnossa silloin, kun hänellä on selkeä päätös valmiina ja yrityskaupan jälkeinen uusi elämä suunniteltu.

Omistajanvaihdosten grand old man Sakari Oikarinen Confidentum Oy:stä muistutti, että Suomen yrityskulttuuri on varsin nuorta. Suurin osa yrityksistä on edelleen perustajiensa omistuksessa. Varsinkin perheyrityksissä omistajanvaihdos on pitkä prosessi eikä selkeää omistajanvaihdoskohtaa ole. Aikajanalle limittyvät sosiaali-psykologisten identiteettien kehittyminen, yrityksen uudistumisprosessi sekä johtajuuden ja vallan siirto.

Yrityskaupan valmistelu aloitetaan kohteen struktuurin määrittelyllä. Mitä tässä lähdetään myymään, kuka voisi olla ostaja, mitkä ovat yrityksen menestyksen avaimet? Myyntikuntoisin yritys on vakuuttavin tarjolla olevista yrityksistä. Parhaiten kaupaksi menee normaali kannattava yritys, ei huonoin eikä paras. Hankalaksi koettuun arvonmääritykseenkin Oikarisella on selkä näkemys:

-Ostaja katsoo mikä on arvokasta, minkä perusteella päädytään kyseiseen kauppahintaan. Mekanistinen arvonmääritys ei toimi, koska kauppahinta määrittyy yksilöllisesti.

Seminaarissa kuultiin sarja mielenkiintoisia tarinoita toteutuneista yrityskaupoista. Esimerkkien kautta kävi ilmi, että ei ole vain yhtä oikeaa tapaa, vaan yrittäjäksi voi päätyä monenlaisia polkuja pitkin. Ajoissa aloitettu suunnittelu, tavoiteaikataulu ja selkeät laskelmat rahoittajalle sujuvoittavat kaupantekoa. Yrityskauppa mahdollistuu vain, jos myyjä ja ostaja kertovat aikeistaan ääneen.

-Jos harkitsee yrityksen myymistä, voi suoraan soittaa ostajaehdokkaalle, suosittelee kahdessa omistajanvaihdoksessa mukana ollut Sari Hakonen Ecobed Oy:stä.

Seminaarissa esiteltiin myös täysin uusi digitaalinen tapa esitellä myytävää yritystä. Sen avulla sekä myytävää yritystä että sen ympäristöä ja sijaintia voidaan kuvata visuaalisesti. Tämän avulla kiinnostuneet ostajat voivat tehdä ”virtuaalisen tutustumiskäynnin” yritykseen ajasta ja paikasta riippumatta, kertoo OmistajaKS-hankkeen projektipäällikkö Oili Eronen.

OmistajaKS-hankkeen tavoitteena on luoda Keski-Suomeen itsenäisesti toimiva omistajanvaihdosten ekosysteemi, jossa ostaja ja myyjä kohtaavat, ja yrityskaupat toteutuvat sujuvasti ammattilaisten avustuksella.
Lisätietoja: OmistajaKS-hanke, projektipäällikkö Oili Eronen, puh. 040 674 4858, oili.eronen@yrittajat.fi