8.11.2018 klo 10:21
Uutinen

Yrityskauppojen määrän odotetaan kasvavan

Juuri ilmestyneen Valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin mukaan 52 % yli 55-vuotiaista varsinaissuomalaisista yrittäjistä suunnittelee yritystoiminnasta luopumista seuraavien kolmen vuoden aikana. Edellisessä, kolme vuotta sitten ilmestyneessä barometrissa vastaava osuus oli 38 %.

Barometrin perusteella niiden yrittäjien osuus, jotka ilmoittavat lopettavansa yrityksen yritystoiminnasta luopuessaan, on pienentynyt. Yhä useampi yrittäjä pitää siis todennäköisenä vaihtoehtona yrityksen myymistä ulkopuoliselle tai siirtämistä lähipiirin jatkettavaksi. Kehityksen perusteella voidaan todeta, että ns. omistajanvaihdospato on viimein purkautumassa ja seuraavien kolmen vuoden aikana on odotettavissa jo viimeisten parin vuoden ajan kasvaneiden yrityskauppamäärien lisääntyvän entisestään.

Arvonmääritystä pidetään suurimpana haasteena

Omistajanvaihdosbarometrin mukaan yrittäjät pitävät edelleen omistajanvaihdoksen merkittävimpinä haasteina yrityksen arvonmääritystä sekä jatkajan löytämistä. Näistä haasteista yrityksen arvon määrittäminen on lopulta erilaisiin laskentamalleihin perustuva arvio, mikä voidaan käytännössä jokaisesta yrityksestä tehdä. Itse arvonmääritys ei itsessään ole ongelma. Haasteellisen arvonmäärityksestä tekee useimmiten se, että yrityksen laskennallinen arvo on jotakin muuta kuin yrittäjä on itse arvioinut. Valitettavan usein yritykseen arvoon kiinnitetään huomiota vasta luopumispäätöksen synnyttyä, jolloin arvon kasvattaminen saattaa olla jo hyvin vaikeaa tai ainakin aikaa vievää.

Yleensä kaupan syntymistä hidastaa arvonmääritystä enemmän se tosiasia, että yritystoiminnalle ei syystä tai toisesta löydetä jatkajaa. Ellei yrittäjän lähipiiristä, kuten sukulaisista, työntekijöistä tai erilaisista sidosryhmistä löydy yritystoiminnalle innostuneita jatkajia, saattaa sopivan jatkajan löytäminen kestää joissain tapauksissa hyvinkin pitkään. Myyjien ja ostajien kohtaamisen mahdollistaminen onkin yksi keskeisistä yrityskauppoja edistävistä toimenpiteistä.

Omistajanvaihdostreffit – mahdollisuus löytää se oikea

Varsinais-Suomen Yrittäjät on jo vuosien ajan järjestänyt yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa Omistajanvaihdostreffejä. Niiden ensisijainen tarkoitus on nimensä mukaisesti luoda kontakteja myyjien ja ostajien välille. Tapahtuman aikana myyjät pääsevät esittelemään omaa yritystään kymmenille yrityksen ostamisesta kiinnostuneille jatkajaehdokkaille. Vastaavasti ostajat saavat mahdollisuuden tutustua yhden illan aikana kymmeniin erilaisiin myyntikohteisiin. Omistajanvaihdostreffien pikatapaamiset ovatkin erinomainen mahdollisuus löytää juuri se oikea.

Varsinais-Suomen Yrittäjät järjestää seuraavat Omistajanvaihdostreffit 22.11.2018 klo 14.30-18. Tapahtumapaikkana toimii Turun Ammattikorkeakoulun auditorio Alpha osoitteessa Joukahaisenkatu 3. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille yrityksen myymistä tai ostamista harkitseville yrittäjille ja yksityishenkilöille. Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä.

Lassi Rosala

lassi.rosala (at) yrittajat.fi