3.8.2021 klo 10:19
Uutinen

Yrityslähtöisyyden puolesta

Kuntien päätökset vaikuttavat suoraan tai välillisesti yrityksiin, päätettiinpä sitten koulutus-, hankinta-, asunto- tai kaavoituspolitiikasta.

Suurin osa tehdyistä päätöksistä siis joko tukee tai heikentää yritysten menestymis- ja toimintaedellytyksiä, muistuttavat Jyväskylän kolmen paikallisyhdistyksen: Jyväskylän Yrittäjien, Jyvässeudun Yrittäjien ja Korpilahden Yrittäjien puheenjohtajat Jari Parkkisenniemi, Päivi Leminen ja Seppo Turunen.

Jyväskylässä toimiva Kaupunkiyhteistyöryhmä muodostuu Jyväskylän alueen kolmen paikallisyhdistyksen jäsenistä. Toiminnan tavoitteena on yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa parantaa Jyväskylän alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja yritysilmapiiriä sekä vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon siten, että niissä huomioidaan yritysten näkökulma. Ryhmä antaa kannanottoja yritysvaikutusten arviointiin ja edustaa yrittäjiä muun muassa Jyväskylän kaupungin ja yrittäjien yhteistyöfoorumeissa.

Kaupunkiyhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii Jyväskylän Yrittäjien puheenjohtaja Jari Parkkisenniemi, mukana vahvoina vaikuttajina ovat Jyvässeudun Yrittäjien puheenjohtaja Päivi Leminen sekä Korpilahden Yrittäjien puheenjohtaja Seppo Turunen.

Yhdistyksien puheenjohtajat iloitsevat hyvästä yhteistyöstä, jota on kaupungin kanssa rakennettu vuosien pitkäjänteisellä työllä.

– Hyvää mieltä tuo se, että olemme saaneet vaikuttamistyöllämme konkreettisia tuloksia ja panostuksemme näkyy kaupungin strategiassa ja toimintaohjeissa sekä enenemissä määrin myös operatiivisella puolella, Päivi kertoo

Kaupunkiyhteistyöryhmän hyvä tekemisen meininki kantautuu pitkälle. Mallia ovat ottamassa muun muassa Kuopio ja Vaasa.

– Yhteistyömme Jyväskylän kaupungin kanssa on todella positiivista ja avointa. Hyvä yhteistyömme on herättänyt kiinnostusta muissakin kaupungeissa. Toiminnanmalliamme kysellään esimerkiksi Hankintafoorumin osalta, avaa Seppo.

Yksi esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä on Jyväskylän kaupungin sivuille juuri avattu Ilmianna ideasi -lomake. Lomakkeella yritys tai toimija voi kertoa tuotteistaan ja palveluistaan sekä mainostaa ideoitaan ja osaamistaan, joista olisi Jyväskylän kaupungille hyötyä tämän hankkiessa ostopalveluita tai tuotteita. Tietoa voivat hyödyntää kaupungin eri organisaatiot esim. Kilpailuttamispalvelut julkisia hankintoja valmistelevana ja toteuttavana yksikkönä.

– Tiedämme, että ensimmäiset ilmiannetut ideat ovat menneet jo jatkoselvittelyyn ja ehkä niistä jo pian kuullaan enemmän, Päivi vinkkaa.

Puheenjohtajat kokevat, että paikallisen yrittäjyyden monipuolisuus otetaan Jyväskylässä hyvin huomioon ja kaupungilla on tahtotilaa tarjota yrittäjille mahdollisuuksia osallistua hankintoihin. Hankintoja ositetaan ja näin useampi yrittäjä pääsee mukaan.

– Syvempi yhteistyömme on syntynyt siitä, että me emme kerro kaupungille, kuinka heidän tulisi toimia, vaan annamme tietoa, miten voisimme yhdessä päästä parempaan lopputulokseen. Olemme päässeet yhdessä hyviin tuloksiin toiminnan kehittämisessä ja tämä lisää molemminpuolista avoimuutta ja luottamusta. Näen, että kaupungilla on myös vahva tahtotila kuulla yrittäjien haasteista ja ongelmista. Ne nähdään kehittämiskohteena, Jari summaa.

Toiveita uudelle valtuustolle

Puheenjohtajat toivovat uudelta kaupunginvaltuustolta, että päätöksentekoprosesseissa otetaan huomioon millaisia vaikutuksia päätöksillä on yrityksiin.

– Pienilläkin asioilla saattaa olla suuria vaikutuksia, kun ne lähtevät kertautumaan. Yrittäjät ovat osana luomassa tätä kaupunkia, joten toivomme, että meidät otetaan huomioon myös päätöksen teossa, Jari summaa.

– Jyväskylä tulisi nähdä vielä paremmin yhtenäisenä alueena, joka se on, ei pelkästään ydinkeskustana. Kaupungin maaseutu ja reuna-alueet tulisi mielestäni ottaa paremmin huomioon, ne ovat yhtä tärkeitä kehittämisen alueita, Seppo nostaa esiin.

Ottakaa ”alkumetrien” tehtäväksenne tutustua paikallisiin yrittäjiin ja hakekaa heistä itsellenne keskustelukumppani, haastavat puheenjohtajat.

– Toivoisimme, että valtuustoon valitut tutustuisivat mainioihin yrittäjiimme. Näin he saisivat itselleen hyvän keskustelukumppanin, ns. kummiyrittäjän. Ajatustenvaihto ja asioiden pohtiminen lisää molemminpuolista ymmärrystä, mikä on varmasti iso lisäarvo luottamushenkilöille, kun he lautakunnissa ja valtuustossa arvioivat miten edetä ja äänestää meitä kaikkia koskevissa päätöksissä, kiteyttää Päivi.