Yritysostolla kasvuun – Televirmin kasvutarina

Televirmi Oy:n toimitusjohtaja Jorma Hirvosen tyytyväisyys yrityksen nykytilaan on aistittavissa etähaastattelun välityksellä. Asiakkaat ovat mielissään ja yritys on kehittynyt säännöllisesti niin yritysjärjestelyiden kuin palvelualttiuden kautta.

IT-palveluja tarjoavalla, vuonna 1992 perustetulla Televirmillä on kaksi kivijalkamyymälää Kiteellä ja Joensuussa, joissa palvellaan niin kuluttaja- ja yritysasiakkaita kuin julkishallintoa. Mukana yrityksen päätöksenteossa ovat olleet Jorman lisäksi Jari Hirvonen sekä Antti Lähteenmäki.

Vuonna 2000–2001 Jorma ja Jari tekivät omistajanvaihdoksen Televirmistä Raimo Partasen ja Seppo Hakulisen kanssa. Vaihtuneesta omistussuhteesta huolimatta yrityksen palveluntarjonta on pysynyt yhdenmukaisena, kuitenkin myötäillen alati muuttuvaa toimintaympäristöä. Vuonna 2008 Televirmi yhdistyi valtakunnalliseen Data Group -ketjuun sekä vuonna 2018 yritystoiminta laajeni Joensuuhun. Yhtiökumppaniksi tuli Antti Lähteenmäki Ring Ring Oy:n siirtyessä Televirmin omistukseen. Yrityskaupat kävivät melko suoraviivaisesti ja vaivattomasti. Kokemus, yhteinen sävel ja avoin sekä rehellinen kommunikointi saivat omistajanvaihdoksen hyvin maaliin. Kaupoissa ei lähdetty soitellen sotaan.

– Valmistelimme selkeän suunnitelman ja vision tulevalle sekä keskustelimme niistä avoimesti. Prosessiin sai tarvittaessa tukea tilintarkastajalta, joka auttoi suunnittelussa ja paperitöistä, kertoo Jorma.

Vuoden vaihteessa tehtyjen eläkejärjestelyjen myötä Jari Hirvosen omistamat osakkeet siirtyivät myös yhtiölle. Jari jatkaa yrityksessä työntekijänä eläkkeelle siirtymissuunnitelman mukaisesti.

Yksi Televirmin kulmakivistä, Jari Hirvonen, on ollut mukana yritystoiminnassa vuodesta 1997 lähtien.

Tänä päivänä yritykselle kuuluu hyvää ja työt luistavat vallitsevasta koronatilanteesta huolimatta. Asiakkuuksia on syntynyt sekä pitkäaikaisempia suhteita on kehitetty. Haasteita on tuotteiden saatavuuden kanssa, mutta pitkäjänteisellä työllä niistäkin on selvitty.

– Suurin kasvu on saavutettu palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnassa. Vuodesta 2018 myynti on kasvanut 2,7 kertaiseksi, lisää Jorma. Myös yrittäjälle tärkeimmät, eli asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. Data Group -ketjun asiakastyytyväisyys kyselyssä Televirmi menestyi hyvin saaden yhden parhaista tuloksista NPS:n ollessa yli 80. Syiksi Jorma painottaa erityisesti paikallisuutta sekä nopeaa reagointia asiakkaiden avunpyyntöihin ja toiveisiin.

Lopuksi halusimme tietää, mikä miestä oikein yrittäjyydessä kiehtoo. – Yrittäjyys haastaa, yrittäjyydessä voin vaikuttaa päivittäin omaan arkeeni ja toimin jatkuvana laadunvalvojana tekemiseen, toteaa Jorma. Lisäten, ettei mitään tekisi toisin.

Televirmin tulevaisuus näyttää vahvaa kasvua palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan puolella, sekä uudistuminen jatkuu ympäristön mukana.

Teksti: Joonas Hiltunen