16.9.2021 klo 09:00
Uutinen

Yrityspalvelut on tulevaisuuden kunnan perustehtävä

– Yrityspalveluiden saatavuus tulee tulevassa kuntien tehtäväkentän murroksessa turvata. Kuntien on varmistettava, että yrityspalveluita ei heikennetä. Yrittäjän on saatava palvelut yhdeltä luukulta ja nopeasti, Markku Aalto Uudenmaan Yrittäjistä sanoo.

Yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu. Jokainen yritys tarvitsee jossakin elinkaarensa vaiheessa neuvontapalveluita. Lisäksi osa yrityksistä tarvitsee erilaisia viranomaispalveluita, esimerkiksi rakennuslupia.

Kun hyvinvointialueet perustetaan ja sote-tehtävät siirtyvät pois kuntien vastuulta, kuntien tehtäväkenttä muuttuu radikaalisti. Kunnille aiotaan uutena tehtävänä siirtää valtiolta työllisyys- ja yrityspalveluita. Nämä muutokset ovat mahdollisuuksia, jotka tulee käyttää hyväksi ja edistää kuntien elinvoimaa yritysten toimintaedellytykset turvaamalla.

– Tavoitteena on oltava, että niin yrittäjäksi aikova kuin yritystään kehittävä saa yrittäjyyteen liittyvän perusneuvonnan yhtä laadukkaana eri puolilla Uuttamaata, Aalto sanoo.

– Kunnan on varmistettava, että yrittäjät myös tietävät saavilla olevista palveluista, Aalto jatkaa.

Uudellamaalla toimivia järjestämismalleja voi olla erilaisia

Tuoreessa Pk-yritysbarometrissä yrittäjiä pyydettiin arvioimaan julkisten yrityspalveluiden kehitystä viimeisen kahden vuoden aikana. Uudenmaan Yrittäjien toiminta-alueella 12 prosenttia vastaajista arvioi niiden heikentyneen ja 11 prosenttia vastaajista parantuneen. Valtakunnallisesti tilanne oli päinvastainen, eli suurempi osa yrittäjistä koki julkisten yrityspalveluiden parantuneen ja pienempi osa koki niiden heikentyneen. Varaa parantaa siis on.

Kunnat vastaavat resurssien osoittamisesta ja tavasta järjestää yrityspalvelut. Uudellamaalla on erilaisia toimivia tapoja järjestää palvelut. Monet kunnat järjestävät yrityspalvelut seudullisesti yhtiömuodossa. Toisaalta osa kunnista on vetänyt palvelut emokunnan sisälle joko suoraan tai välillisesti kuntajohtajan vetovastuulle.

– Perusratkaisuna kehitysyhtiö on hyvä ratkaisu. Se voi tarjota laaja-alaista palvelua yrittäjille ja olla näkyvä toimija. Alueellamme on hyviä esimerkkejä sekä yhden kunnan kehitysyhtiöstä että seudullisista ratkaisuista, Uudenmaan Yrittäjien aluejohtaja Petri Ovaska sanoo.

– Sen sijaan jos yhden ja saman ihmisen vastuulla on kaikki yrityspalvelut sijoittumis- ja lupa-asioista aloittavien yrittäjien neuvontaan ja omistajanvaihdoksiin, ja vieläpä näkyvyyteen ja palveluiden markkinointiin, asiantuntemuksen ajantasaisuus todennäköisesti kärsii jossain kohtaa.

Kasvualueen kuntien on skarpattava

Uudenmaan Yrittäjien alue kasvaa väkiluvultaan. Potentiaalia yrityksille ja myös kasvavalle yhteisöverokannan kohentumiselle siis on, jos yrittäjiä palvellaan hyvin. Tällä hetkellä useamman näkemys kuntansa toimintaan yrityksen sijaintikuntana on kriittinen kuin kiittävä.

– On surullista, että yrittäjät arvostavat Uuttamaata viihtyisänä asuinympäristönä ja kilpailukykyisenä sijaintipaikkana, mutta arvio kuntien elinkeinopolitiikan kehittymisestä ja yhteistyöstä kehittymisestä yrityksen kanssa viimeisen kahden vuoden aikana saavat kritiikkiä osakseen. Meidän täytyy saada hienojen paikkakuntien ja upean alueen palvelut vastaamaan sen potentiaalia, Ovaska sanoo.