11.9.2018 klo 09:02
Uutinen

Yritysten odotuksissa huippu ohitettu – investointirahoitusta tulisi helpottaa

Pk-yritysten suhdanneodotuksissa huippu on ohitettu, vaikka näkymät säilyivät melko hyvinä. 37 prosenttia yrityksistä arvioi suhdanteiden paranevan seuraavan vuoden aikana.

Tämä käy ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkaisemasta Pk-yritysbarometrista.

Odotukset liikevaihdon kehityksen sekä kannattavuuden suhteen laskivat verrattuna edelliseen barometriin. Liikevaihdon kehitysodotukset ovat edelleen selvästi positiiviset ja kannattavuuden odotetaan paranevan.

– Suhdannenäkymät säilyivät melko hyvinä, mutta odotuksissa huippu on ohitettu, kommentoi Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen barometrin tuloksia.

Barometrista käy ilmi, että suhdanneodotukset ovat korkeimmat teollisuudessa. Niin ikään palvelujen ja rakentamisen odotukset ovat lähes yhtä hyvät. Suurin negatiivinen muutos tapahtui rakentamisessa ja toiseksi eniten odotukset laskivat kaupan alalla kevään tuloksiin verrattuna.

– Odotukset ovat edelleen varsin myönteiset. Näkymiä hyvänä pitäviä pk-yrityksiä on paljon enemmän kuin heikkenemistä odottavia yrityksiä. Koko Suomen talouskasvu on jatkunut erittäin vahvana. Lasi on selvästi enemmän kuin puoliksi täynnä, kuvailee elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Vahvasta talouskasvusta huolimatta voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä on kääntynyt yllättäen laskuun.

– Tässä barometrissa voimakkaasti kasvuhakuisten pk-yritysten määrä on yhdeksän prosenttia, mikä on prosenttiyksikön vähemmän kuin keväällä, toteaa Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen.

Kasvuhakuisten yritysten määrän kääntyminen laskuun huolestuttaa myös elinkeinoministeri Lintilää.

– Kasvuyritykset ovat talouskasvun tekijöitä ja työllistäjiä. Rahoitusta investointeihin tulee helpottaa ja sen hakemisen menettelyjä yksinkertaistaa, Lintilä sanoo.

59 prosenttia voimakkaasti kasvuhakuisista yrityksistä suunnittelee kasvattavansa investointeja seuraavan vuoden aikana. Yli puolet rahoitusta hakevista tarvitsee sitä kone-, laite- tai rakennusinvestointeihin. Joka kymmenes pk-yritys kertoi, että ei ole hakenut rahoitusta kuluneen vuoden aikana, vaikka sille olisi ollut tarvetta.

Voimakas kasvu päätavoite

Koiranruokavalmistaja Dagsmark Petfoodin toimitusjohtaja Laura Strömberg kertoo näkymien olevan hyvin positiiviset.

– Olemme lähiruokatrendin aallonharjalla ja asiakkaat ovat tyytyväisiä, joten uskon voimakkaaseen kasvuun, Strömberg sanoo.

Dagsmark Petfood valmistaa ainoana yrityksenä suomalaista koiran kuivamuonaa. Yritys perustettiin vuoden 2017 alussa ja vuosi sitten se haki rahoitusta muun muassa laiteinvestointeihin.

– Saimme omien kontaktiemme kautta vajaat kymmenen yksityistä sijoittajaa. Rahoituskierroksella on tärkeätä, että on jo liikevaihtoa ja näyttöjä. Meille ratkaisevaa oli, että tuotteemme olivat jo keskusliikkeiden hyllyillä ja konsepti selkeä. Jos yritys on lupailuasteella, rahoittajien saaminen on takkuisempaa, Strömberg huomauttaa.

Dagsmark Petfood työllistää kymmenkunta henkilöä, ja sen liikevaihto nousee tänä vuonna 1,7 miljoonaan euroon. Yritys on hakenut Tekesin rahoitusta tuotantomenetelmien kehittämiseen.

– Voimakas kasvu on päätavoitteemme ensi vuonna. Henkilöstössä meillä on nyt tarvittava porukka kasassa, Strömberg kertoo.

Ei isoa kysynnän kasvua näköpiirissä

Pk-yritysten arviot investointien lähiajan kehityksestä ovat niukasti positiiviset. Aiempaa pienempi joukko odottaa investointien kasvavan.

– Investointiodotusten kehitys kertoo, etteivät pk-yritykset odota kysynnän kasvavan tulevaisuudessa merkittävästi, sanoo Mika Kuismanen.

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista toimintaympäristöä. Syksyn 2018 Pk-yritysbarometri perustuu 4 600 pk-yrityksen vastauksiin.

Lisää Pk-yritysbarometristä täältä.

toimitus(at)yrittajat.fi