28.9.2018 klo 08:28
Uutinen

Yritysten perintäkuluille saatava katto

Suomen Yrittäjät teki keväällä 2016 aloitteen perintälain muuttamiseksi, jotta yrityssaatavien perintäkuluille säädetään enimmäismäärät. Asia etenee nyt eduskunnassa.

Kuluttajapuolella perintäkuluille on asetettu enimmäismäärä, joka vaihtelee saatavan suuruuden mukaan, mutta yritysten välisessä perinnässä tällaista kattoa ei ole.

Suomen Yrittäjien neuvontapalveluun on viime vuosina tullut runsaasti yhteydenottoja kohtuuttoman suuriksi koetuista yrityssaatavien perintäkuluista. Eräässä tapauksessa perintäyhtiö oli lähettänyt kaksi maksuvaatimusta, joiden perintäkulut olivat olleet yhteensä 264,00 euroa. Saatavan suuruus oli ollut 348,00 euroa.

Vastaavan kokoisessa tapauksessa kuluttajasaatavien puolella velalliselta olisi saanut periä 24 euroa.

– Nykyinen tilanne on kohtuuton erityisesti pienille yrityksille, jotka ovat joutuneet syystä tai toisesta taloudellisiin vaikeuksiin, toteaa lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä.

Maksuhäiriömerkinnän pelossa ja perintää valvovan aluehallintoviraston vähäisten puuttumismahdollisuuksien vuoksi yrittäjät eivät useinkaan uskalla riitauttaa kohtuuttoman suuria perintäkuluja. Tällöin ainoaksi vaihtoehdoksi jää ylisuurten kulujen maksaminen. Tästä aiheutuu huomauttavia kuluja yrityksille, ja se pahentaa entisestään taloudellisissa vaikeuksissa olevien yrittäjien asemaa.

– Kenenkään ei pitäisi päästä hyötymään toisen taloudellisesta kriisistä. Sen vuoksi on tärkeää, että perintäkuluille asetetaan selkeät pelisäännöt., Tiina Toivonen sanoo.

Perintälain muutos eduskunnassa

Kansanedustaja Satu Taavitsainen (sd.) teki eduskunnassa kesäkuussa 2018 lakialoitteen perintälain muuttamisesta myös yritysten välisen perinnän osalta. Yrittäjätaustaisen Taavitsaisen lakialoitetta kannatti 47 kansanedustajaa.

Torstaina lakialoite oli lähetekeskustelussa eduskunnassa ja seuraavaksi sitä käsitellään lakivaliokunnassa.

– Yhteisenä tavoitteena tulee olla taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden yritysten nopea tervehdyttäminen, mikä sekä pelastaa työpaikkoja että säästää yhteiskunnalle koituvia kustannuksia, lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen painottaa.

Lakialoitteessa todetaan samat asiat ja perustelut kuin Suomen Yrittäjien tekemässä aloitteessa.

Lakialoitteessa esitetään, että perintälaista poistetaan viittaus kuluttajasaataviin ja puhutaan vain perintäkulujen enimmäismäärästä yleisesti, yhtä lailla yrityksiä koskien.

Lakiin esitetään lisättäväksi uusi kohta koskien trattaan liittyviä perintäkuluja. Sen mukaan trattaan liittyvistä muista toimenpiteistä kuin maksumuistutuksista ja maksuvaatimuksista saisi velalliselta vaatia perintäkuluja enintään 80 euroa.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi