12.4.2021 klo 09:02
Uutinen

Yritysten väliset maksuajat pidentyneet – lain noudattamista ei valvota

Yritysten väliset maksuajat ovat pidentyneet koronakriisissä, kertoo tuore Yrittäjägallup. 37 prosenttia yrityksistä sanoo, että sopimuskumppanit tai asiakasyritykset ovat pidentäneet koronakriisissä maksuaikaansa.

Tilanne on pahentunut selkeästi: vielä toukokuussa 27 prosenttia yrityksistä sanoi, että heidän maksuaikojaan on pidennetty viimeisen kahden vuoden aikana.

– On väärin, että pienet yritykset toimivat isompien yritysten pankkina. Maksuaikalakia ei noudateta ja siksi viranomaisten pitää alkaa valvoa sen noudattamista, Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen sanoo.

Eniten maksuaikoja ovat pidentäneet suuret yritykset

Eniten maksuaikojaan ovat pidentäneet suuret yksityiset (60 %). Myös pienet yritykset ovat pidentäneet maksuaikojaan: toukokuussa 45 prosenttia vastaajista kertoi, että pieni asiakasyritys on pidentänyt maksuaikoja, nyt näin kertoi 54 prosenttia vastaajista.

– Koronakriisi on varmasti vaikeuttanut maksajayritysten tilannetta. Maksuaikojen yksipuolinen pidentäminen on kuitenkin ollut ongelma jo pidempään, Tiina Toivonen sanoo.

Alle puolet yli kuukauden maksua odottaneista on sopinut asiasta

Lain mukaan yritysten välisten laskujen maksuaika saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu. Nyt vain puolet yrityksistä saa asiakasyrityksiltään maksun toimittamastaan tuotteesta tai palveluista kuukaudessa. Pisimpiä maksuajat ovat teollisuudessa. Niistä, joilla maksuaika oli yli 30 päivää, vain 43 prosenttia oli sopinut siitä lain edellyttämällä tavalla.

Yli puolet vastaajista (51 %) haluaa, että viranomainen valvoisi maksuaikalain noudattamista. 27 prosenttia vastustaa tätä. Nyt lain noudattamista ei valvota lainkaan.

Marinin hallituksen ohjelmassa hyvä kirjaus maksuajoista, se kannattaa toteuttaa

Marinin hallituksen ohjelmassa luvataan selvittää maksuaikoja koskevan lainsäädännön uudistamista, tavoitteina etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen.

– Kirjaus on hyvä. Pienyrittäjä tarvitsee laista turvan, ettei joudu kassakriisiin. Olemme vaatineet tätä jo pitkään, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.

Pitkät maksuajat aiheuttaneet taloudellista vahinkoa lähes kolmannekselle yrityksistä

Maksuaikojen pidentyminen aiheuttaa monille yrityksille taloudellisia vaikeuksia. Lähes kolmannes yrityksistä on kärsinyt taloudellista vahinkoa siitä, ettei se ole saanut maksujaan lain edellyttämässä ajassa.

Suomen Yrittäjät on seurannut yritysten välisten maksuaikojen kehitystä Yrittäjägallup-kyselyllä pitkään. Tuoreimpaan Kantarin toteuttamaan Yrittäjägallupiin vastasi 1120 pienen ja keskisuuren yrityksen edustajaa.