Ely-keskukset kertoivat tärkeän palvelun lopettamisesta
Kuva: Getty Images
6.5.2024 klo 10:39
Uutinen

Yritystukien saajien määrä puolittui – ”Liikaa suuria, säilyttävistä yritystuista nauttivia toimijoita”

Yritystukea sai viime vuonna 18 889 yritystä, kertoo Tilastokeskus.

Yritystuen saajien määrä puolittui vuodesta 2022. Euromääräisesti suorien yritystukien määrä laski yli 40 prosentilla.

– Tuensaajat ovat omassa kokoluokassaan tavallista suurempia yrityksiä. Julkisen talouden haasteet huomioon ottaen meillä on liikaa suuria, säilyttävistä yritystuista nauttivia toimijoita. Olisikin perusteltua tarkastella yritystukia kriittisesti ja muuttaa niiden painopistettä nykyistä voimakkaammin uudistaviin, kasvua ja kilpailukykyä tukeviin tukiin, Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen sanoo.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan suoraa yritystukea maksettiin 541 miljoonaa euroa ja myönnettiin 1 184 miljoonaa euroa vuonna 2023. Vuoteen 2022 verrattuna myönnettyjen suorien yritystukien määrä laski 41 prosentilla.

Myönnetyistä tuista noin neljännes menee mikroyrityksille, neljännes pienille ja keskisuurille yrityksille ja puolet suuryrityksille.

– Kun tiedetään, että Suomen yrityksistä mikroyrityksiä on 96,5 prosenttia, pieniä ja keskisuuria yrityksiä 3,4 prosenttia ja suuryrityksiä 0,2 prosenttia, voidaan havaita, että yritystuet painottuvat erittäin voimakkaasti suuryrityksille, Malinen sanoo.

Yritystukea sai viime vuonna 18 889 yritystä. Määrä puolittui vuodesta 2022 ja kun sitä verrataan koko yrityskantaan, joka koostuu 571 742 yrityksestä, havaitaan että tukea sai vain hieman yli kolme prosenttia yrityksistä, sanoo Malinen.

Euromääräisesti tuet keskittyvät harvoille

– Yritystukia jaetaan monille yrityksille, mutta euromääräisesti tuet keskittyvät harvoille, sanoo Malinen.

Puolet suorista tuista myönnetään vain 3,6 prosentille tuensaajista. Vuonna 2023 maksetun tuen keskiarvo oli noin 100 000 euroa.

Tukea jaetaan eniten tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, kansainvälistymiseen ja yritystoimintaan, johon myönnettiin suoria tukia 574 miljoonaa euroa.

TKI-toiminta, kansainvälistyminen ja yritystoiminta on rahallisesti eniten tuettu yritystuen tavoiteluokka. Näihin toimiin tukea sai 12 300 yritystä. Määrä on noin kaksi kolmasosaa kaikista tukea saaneista yrityksistä.

– Näiden toimien tukeminen on tärkeää ja perusteltua Suomen pidemmän aikavälin kilpailukyvyn ja kasvun tukemiseksi. Kasvu ja kilpailukyky ratkaisevat sen, millaisesta hyvinvoinnista voimme jatkossa nauttia, sanoo Malinen. 

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Eeva Pesonen