13.12.2018 klo 15:11
Uutinen

Yritysvaikutuksia arvioitiin Kauppakadulla

Kuopion kaupungin Kunnallistekninen suunnittelu kutsui yrittäjiä Sairaala-Kauppakadun yleissuunnitelman arviointiin Ravintola Samruaihin 13.12. Suunnitteluinsinöörit Hanna Väätäinen ja Mikko Niskanen esittelivät laatimiansa vaihtoehtoja tilaisuuteen osallistuneille parillekymmenelle yrittäjälle.

Laaditut yleissuunnitelmavaihtoehdot herättivät yrittäjien joukossa paljon keskustelua. Alueelle suunnitellun pyöräkadun myötä autoliikenne kadulla vähenisi ja kadun varrelta karsiutuisi vähintään kymmenen parkkipaikkaa. Ongelmaksi koetiin myös yritysten tavarantoimitukset, jotka katuosuudella tapahtuvat Kauppakadun puolelta, etuoven kautta, myös täysperävaunullisten rekkojen toimesta.

Pyöräkadun vaihtoehdoksi yrittäjät ehdottivat yksisuuntaista katua, johon saataisiin omat kulkureitit autoille, pyörille ja jalankulkijoille. Suunnittelijoita kannustettiin ennemminkin lisäämään kadunvarren pysäköintitilaa, kuin vähentämään sitä. Pysäköintipaikat ovat alueen ehdoton kilpailuvaltti, jos ne häviävät, niin katoaa myös osa asiakkaista, totesivat alueen yrittäjät.

Postin alueelle suunnittelijat lupasivat lisää pysäköintitilaa, mikä helpottaa Postin alueen tämän hetkistä hankalaa pysäköintitilannetta.

Kaupungin suunnitteluinsinöörit vievät saadun palautteen edelleen päättäjien tietoon. – Suunnittelua ehditään hyvin jatkaa, sillä katuosuus on kaupungin investointisuunnitelmassa vasta vuosille 2020 tai 2021. Nyt tekeillä oleva yleissuunnitelma menee hyväksyttäväksi lautakuntaan, jonka jälkeen tehdään varsinainen katusuunnitelma, kertoi suunnitteluinsinööri Mikko Niskanen.

Kuopion Yrittäjät kannustaa yritysvaikutusten arviointiin

Kuopion Yrittäjät on jo pitkään käynyt kaupungin kanssa vuoropuhelua yritysvaikutusten arvioinnin kehittämisestä päätöksenteossa. – Tällä tiellä on nyt astuttu tämän tilaisuuden myötä askel eteen päin, kiitteli Kuopion Yrittäjien puheenjohtaja Sirpa Karppi.

Kuopion Yrittäjät on ohjeistanut asioiden valmisteluvaiheessa arvioimaan yritysvaikutuksia ensin ns. nelikenttämallin kautta. Jos vaikutuksia arvioidaan olevan, pyydetään valmistelijoita olemaan yhteydessä Kuopion Yrittäjiin ja miettimään yhdessä, mikä olisi paras tapa yritysvaikutusten arvioinnin tekemiseksi kussakin tilanteessa. Kuopion Yrittäjät teki aiheesta videon, jota on jaettu kaupungin luottamushenkilöille. Video löytyy täältä.