11.6.2018 klo 16:28
Uutinen

Yritysvaikutusten arviointia kehitetään Kuopiossa

Kuopion Yrittäjät tehostaa kaupungin yritysvaikutusten arvioinnin merkitystä ja tärkeyttä päätöksenteossa ja kehittää sähköistä työkalua helpottamaan arviointia. Lomaketta kehitetään ensin yhdessä kaupungin kanssa ja pilotoidaan syksyllä kaupunkiympäristön palvelualueella. Kuopion Yrittäjät vietti ma 11.6. yhteiskuntavaikuttamisen tehopäivää tukenaan Suomen Yrittäjien asiantuntijat Satu Grekin ja Hannamari Heinonen.

Kuopion Yrittäjät on käynyt Kuopion kaupungin kanssa keskustelua yritysvaikutusten arvioinnista kaupungin päätöksenteossa. Asiasta on tehty valtuustoaloitekin tänä keväänä, ja asia tuli hyvin ajankohtaiseksi muun muassa päätettäessä pysäköintimaksujen nostosta kaupungin keskustan alueella.

Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyn mukaan yrittäjien mielestä elinkeinopolitiikan tärkein osa-alue on kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys. Yrittäjien mielestä hyvä valmistelu ja päätöksenteko ovat ripeää, avointa ja tasapuolista.

Jokainen päätös vaikuttaa laajalti

Kuntien päätökset vaikuttavat suoraan tai välillisesti yrityksiin, päätettiinpä sitten koulutus-, hankinta-, asunto- tai kaavoituspolitiikasta. Suurin osa tehdyistä päätöksistä siis joko tukee tai heikentää yritysten menestymis- ja toimintaedellytyksiä.

Päätösten yritysvaikutusten arviointi ei tarkoita sitä, että päätöksiä tehtäisiin yritysten ehdoilla. Arvioinnin tarkoitus on varmistaa, että päätöksentekijä harkitsee asiaa myös yritysten näkökulmasta.

Nyt kokeiltavan lomakkeen kysymysten perusteella voidaan arvioida, mahdollistaako esimerkiksi jonkin lautakunnan päätös yritysten pitkäjänteisen kehittämisen, vaikuttaako se myönteisesti työpaikkojen syntymiseen ja yritysten työvoiman saantiin ja lisääkö se yritysten liiketoimintamahdollisuuksia.

Päätöksestä voidaan myös pohtia, kohteleeko se yrityksiä tasapuolisesti, antaako se mahdollisuuden paikallisten yritysten osallistumiseen tarjouskilpailuun, helpottaako se yritysten logistiikkaa, onko sillä vaikutusta yritysten asiakasvirtaan, onko asiasta tehty kustannusvertailu kunnan oman toiminnan ja yksityisen tuottaman palvelun välillä ja aiheuttaako päätös yrityksille kuluja tai investointeja.

Lisää laatua päätöksentekoon

Kuopion kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aleksi Eskelinen (kesk.) pitää arviointilomaketta hyvänä työkaluna päätösten yritysvaikutusten arviointiin.

– Kaupungin päättäjien ja yrittäjien kesken onkin vuoropuhelua, mutta sitä pitää käydä jatkuvasti. Päätösten tuloksissa voi olla myös sekä-että-vaikutuksia, mutta vaikutusten arviointia on hyvä tehdä, jotta päätökset ovat mahdollisimman laadukkaita kaikkien kannalta, Eskelinen sanoi.

Yritysten näkökulma esiin

– Kyselylomakkeessa korostuu se, ettei päätöksiä tehdä yritysten ehdoilla, vaan varmistetaan se, että päätöksentekijä harkitsee asiaa myös yritysten näkökulmasta. Lisäksi on hyvä, että Kuopion Yrittäjät kerää palautetta lomakkeen käytöstä ja tuloksista kyselyn edelleen kehittämistä varten, Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan asiantuntija Hannamari Heinonen kommentoi.

Suomen Yrittäjien kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin huomauttaa, että kuntien johto nykyisin jo ymmärtää yrittäjyyden merkityksen kunnalle, mutta nyt asian jalkautus pitää hoitaa koko henkilökuntaa koskemaan. Kunnan palveluasenne pitäisi lähestyä yrittäjää mahdollisuuksien eikä kielteisten asioiden kautta.

– Tärkeää on myös jälkiarviointi eli kun huomataan, että tehdyllä päätöksellä onkin yritysvaikutuksia, niin ei ”piilouduta” tehtyjen päätösten taakse. On tärkeää, että tämä mahdollisuus on jo ennakkoon tiedostettu ja mietitty, mikä niissä tapauksissa on menettelytapa, Grekin sanoo.

Yrittäjävaltuutettujane lisäksi Kuopion Yrittäjien ja Suomen Yrittäjien edustajat keskustelivat yrittäjäystävällisistä julkisista hankinnoista IS-Hankinnan asiantuntijoiden kanssa ja tapasivat lisäksi kaupungin kuntoutusjohtajan Mikko Korhosen ja apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen Kuopion kotihoito- ja palveluseteliasioissa.

Lue lisää: Miksi yritysvaikutusten arviointi kannattaa aina tehdä?

(teksti ja kuva: Jarmo Seppälä)