3.5.2024 klo 13:35
Uutinen

Yritysvastuu ja avustusten myöntäminen – Ely-keskus vastaa

Vastuullinen yritystoiminta Pohjois-Karjalassa -kehittämisohjelma järjesti 10. huhtikuuta seminaarin teemalla ’Vastuullisuus tulevaisuuden tuki- ja lainahakemuksissa’. Tapahtuman yhtenä tavoitteena oli auttaa osallistuvia yrittäjiä syventämään ymmärrystään ja osaamistaan vastuullisuuden vaatimuksista tuki- ja lainahakemusprosesseissa. Tilaisuuden jälkeen pyysimme ELY-keskuksen asiantuntijoilta, jotka käsittelevät tukihakemuksia, avaamaan lisää yritysrahoituksen yksityiskohtia ja selittää, miten yritysten vastuullisuus arvioidaan avustusten myöntämisen yhteydessä.

Alla yritysasiantuntijat Miia Ylitalo ja Tuula Lehtonen Etelä-Savon ELY-keskuksesta vastasivat kysymyksiin:

”ELY-keskuksen myöntämä yritysrahoitus on harkinnanvaraista avustusta yritysten kehittämiseen. Myönnettävän avustuksen tarkoituksena on kannustaa yrityksiä määrätietoiseen, pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen sekä jakaa hankkeen toteutuksesta yritykselle aiheutuvaa riskiä.  Rahoitus suunnataan yrityksille, joilla arvioidaan olevan hyvät valmiudet toimia kannattavasti ja kilpailukykyisesti markkinoilla sekä joilla arvioidaan olevan halua ja kykyä liiketoiminnan merkittävään kehittämiseen ja kasvattamiseen, ja joiden kehittämishankkeilla on positiivinen vaikutus myös aluetalouteen. Yrityksen kannalta tavanomaiseen toimintaan tai vähäiseksi katsottavaan kehittämiseen rahoitusta ei voida myöntää.”

”Avustusta myönnettäessä ELY-keskus edellyttää, että hakija on hoitanut yhteiskunnalliset velvoitteensa, toimii yhteiskuntavastuullisesti sekä eettisesti kestävällä tavalla. Hakemuksen käsittelyn yhteydessä ELY-keskus tarkastaa hakijan vastuullisuustiedot ja yrityksen sekä sen vastuuhenkilöiden mahdolliset maksuhäiriöt. Lisäksi yrityksen tietoja tarkastetaan myös muiden viranomaisten, kuten esimerkiksi verottajan ylläpitämistä rekistereistä.”

”ELY-keskus voi myöntää avustusta investointeihin sekä muuhun kehittämiseen. Kehittämistoimenpiteisiin voidaan myöntää avustusta pk-yrityksille enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Yrityksen kehittämisavustuksen osalta kertakorvaushankkeissa voidaan käyttää 60 % tukitasoa. Yrityksen kehittämisavustuksen osalta lainsäädännön määrittelemät enimmäistukitasot riippuvat yrityskoosta. Mikroyrityksille sekä pienille yrityksille investointien enimmäistukitaso on koko Itä-Suomen alueella 40 %, keskisuurille 30 % ja suurille yrityksille 20 %.”

”ELY-keskus voi yrityksen kehittämisavustuksen hakuilmoituksessa täydentää rahoituksen myöntämiseen liittyviä kriteerejä sekä täsmentää esimerkiksi myös kyseisessä haussa käytettäviä tukitasoja.”

Aiheesta lisätietoja löytyy seuraavasta linkistä:

Yritysrahoitus | Rakennerahastot

Pk-yritysten rahoitus – kysy neuvoa asiantuntijalta -palvelu
arkisin 9–15
puhelin 0295 024 800
pkrahoitusneuvonta@ely-keskus.fi