Anne Niemi

Anne Niemi

Hankintaneuvoja
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
Organisaatio
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien neuvontapalvelut

Hankintaneuvonta yrittäjille ja hankintayksiköille
Julkisiin tarjouskilpailuihin osallistuminen