Arja Lehto

Veroasiantuntija
Lecklé Oy
Organisaatio
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien neuvontapalvelut

omistusjärjestelyt
sukupolvenvaihdokset
yrityskaupat
osakassopimukset

www.leckle.com