Håkan Niemi

European Patent Attorney
Kolster Oy Ab
Organisaatio
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien neuvontapalvelut

patentti- ja muut tuotesuojapalvelut