Janne Yli-Kauppila

Asianajaja, varatuomari
Asianajotoimisto Janne Yli-Kauppila
Organisaatio
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien neuvontapalvelut

sopimusoikeus
kiinteistö- ja rakennusasiat
yhtiöoikeus
oikeudenkäynnit ja riidanratkaisut
työoikeus
konkurssi- ja yrityssaneeraus
yrityskaupat
markkinaoikeudelliset asiat
vahingonkorvausoikeus