Janne Yli-Kauppila

Asianajaja, varatuomari
Organisaatio Asianajotoimisto Janne Yli-Kauppila

sopimusoikeus
kiinteistö- ja rakennusasiat
yhtiöoikeus
oikeudenkäynnit ja riidanratkaisut
työoikeus
konkurssi- ja yrityssaneeraus
yrityskaupat
markkinaoikeudelliset asiat
vahingonkorvausoikeus