Johanna Tolttila

Asianajaja
Asianajotoimisto Ferenda Oy
Organisaatio
Vantaan Yrittäjät
Maksuton lakineuvonta
  • Liike- ja sopimusjuridiikka
  • Vahingonkorvausoikeus
  • Työelämän juridiikka
  • Rakennusjuridiikka
  • Oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisut