Mikko Puhakka

Asianajaja
Asianajotoimisto Jurentia Oy
Organisaatio
Vantaan Yrittäjät
  • Urakkariidat ja urakkasopimukset
  • Yrityksen tietosuoja
  • Maksukyvyttömyys, saneeraus, konkurssi
  • Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettely