Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät sähkönkilpailutus

Tapani Mäkelä

Insinööri
Enerlo-palvelut Ky

Yritysten ja kiinteistöjen sähkönhankinta:

kilpailutus ja siirtokustannusten

optimointi sekä aurinkosähkö.