Ulla Lövholm

Henkilöstökonsultti
Ulla Lövholm Oy

Osaamisalueet

• Pk-yrityksen, säätiön tai yhdistyksen henkilöstöasioiden kehittäjä ja toteuttaja
• Rekrytointiprosessin ammattimainen toteuttaminen
• Osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen
• Ongelmatilanteiden sparraaja ja ratkaisun hakija henkilöstöasioissa
• Esimiestyön kehittäminen, esimiesvalmennus, coachaus
• Tiimien rakentaminen ja kehittäminen
• Vuorovaikutustaitojen kehittäminen, Peili-valmennus

Mentorointi

• yrittäjän johtamistaitojen kehittäminen
• henkilöstöjohtamisen käytännön toteutus
• johtoryhmätyöskentelyn parantaminen

Esittelyni Mentorisi.fi-palvelussa >>