Veli Puttonen

Veli Puttonen

Keski-Suomen hankinta-asiamies, YrHyvaKS-hanke hankevetäjä
Keski-Suomen Yrittäjät
Organisaatio
Keski-Suomen Yrittäjät

Hankintaosaamisen kehittäminen ja palvelut yrityksille sekä hankintayksiköille