Elinkeinopolitiikka ja kilpailu

Suomen Yrittäjien tavoitteet elinkeinopolitiikan kehittämisessä ovat:

  • yrittäjämyönteisen elinkeinopolitiikan ja aluekehittämisen vahvistaminen kunnissa, maakunnissa ja valtakunnallisesti
  • monituottajamallin vahvistaminen julkisen sektorin palvelutuotannossa, erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa
  • pk-yritysten mahdollisuuksien parantaminen julkisissa hankinnoissa.

Yrittäjät on paikallisyhdistysten kautta läsnä lähes jokaisessa Suomen kunnassa. 20 aluejärjestöä ovat luonteva yhteistyökumppani tuleville maakunnille.

Tavoitteemme on, että jokaisessa kunnassa ja maakunnassa käydään avointa ja jatkuvaa vuoropuhelua yrittäjien kanssa. Tavoite on, että yrittäjyys on huomioitu sekä strategiassa että arjen työssä ja päätöksissä.

Konkreettisia työkaluja yrittäjämyönteiseen elinkeinopolitiikkaan, monituottajamalliin ja hyviin hankintoihin löytyy www.yrittajat.fi/kunta.