Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työehtosopimukset

Työehtosopimus on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista. Niihin kuuluvat palkat, työajat, lomat ja muut edut, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Työehtosopimukset voivat olla joko normaalisitovia tai yleissitovia.

Yleissitovuus ja normaalisitovuus

Yleissitova työehtosopimus koskee myös järjestäytymätöntä eli työnantajaliittoon kuulumatonta työnantajaa.

Yleissitovassa, valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on määräyksiä niistä työsuhteen ehdoista ja työoloista, jotka koskevat työntekijän tekemää tai siihen lähinnä rinnastettavaa työtä. Yleissitovaa työehtosopimusta on noudatettava kaikissa toimialalla toimivissa yrityksissä, siis myös sellaisessa yrityksessä, joka ei ole työehtosopimuksen tehneen työnantajaliiton jäsen.

Jos työsopimuksen ehto on ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen vastaavan määräyksen kanssa, se on mitätön. Sen sijasta on noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen määräystä.

Yleissitovat työehtosopimukset löytyvät linkkeinä alla olevalta listalta. 

Normaalisitovat työehtosopimukset velvoittavat niitä osapuolia, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai jotka kuuluvat järjestöön, joka on solminut työehtosopimuksen.

Prosenttimääräiset yleiskorotukset sekä alakohtaiset palkkataulukot löytyvät suurimmaksi osaksi työehtosopimusten Palkkaus-osiosta tai allekirjoituspöytäkirjasta.

» Siirry työehtosopimuksiin kirjautumalla jäsennumerolla sivun ylälaidasta → Kirjatuminen/Jäsennumero -kenttä. 

Saadaksesi työehtosopimukset käyttöösi sinun tulee olla jäsen, liity nyt »

 

Yleissitovat työehtosopimukset

www.finlex.fi -sivulle sopimukset on toimittanut Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta niiden valmistuttua.

 • Ahtausalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus
 • Ahtausalan toimihenkilöiden työehtosopimus
 • Ahtausalan työehtosopimus
 • Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus
 • Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus
 • Arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
 • Asfalttialan työehtosopimus
 • Asiakaspalvelua, liikenteenhoitoa ja -ohjausta sekä hallinnollisia ja muita toimistotehtäviä koskeva työehtosopimus
 • Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimus
 • Autoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
 • Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
 • Autonrengasalan työehtosopimus
 • Bingotyöntekijöitä koskeva työehtosopimus
 • Elintarvikealan automiesten työehtosopimus
 • Elintarvikealojen työehtosopimus 
 • Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus
 • Elokuvateattereita koskeva työehtosopimus
 • Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus
 • Energiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 
 • Ensihoitopalvelualan työehtosopimus (ent Sairaankuljettajia koskeva työehtosopimus)
 • Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus  
 • Golf-alan työehtosopimus
 • Hammaslaboratorioalan työehtosopimus
 • Harja- ja sivellinalojen työehtosopimus 
 • Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus
 • Hiihtokeskusalan työehtosopimus
 • Hiusalan työehtosopimus
 • Huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus
 • Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöitä koskeva työehtosopimus
 • Huoltokorjaamoiden työehtosopimus
 • Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus  
 • ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille  
 • ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille   
 • Jalometallialan työehtosopimus
 • Kaupan automiesten työehtosopimus
 • Kaupan työehtosopimus
 • Kemian perusteollisuuden työehtosopimus
 • Kemianalan toimihenkilösopimus  
 • Kemianteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus  
 • Kenkä- ja nahkateollisuuden ja kultaseppäteollisuuden sekä harja- ja sivellinalojen toimihenkilösopimus 
 • Kenkä- ja nahkateollisuuden työehtosopimus
 • Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
 • Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus
 • Kopio- ja tulostusalaa koskeva työehtosopimus 
 • Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus  
 • Kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus
 • Kumiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus
 • Kumiteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus
 • Kuorma-autoalan työehtosopimus
 • Kustannustoimittajien työehtosopimus
 • Kuvanvalmistamoita koskeva työehtosopimus
 • Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
 • Lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimus
 • Lattianpäällystysalan työehtosopimus
 • Lehdistön työehtosopimus (aiemmin Journalistien)
 • Leipomoiden työntekijöitä koskeva työehtosopimus
 • Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus
 • Lentoliikenteen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
 • Liha-alan työehtosopimus
 • Liikenneopetusalan työehtosopimus (aiemmin Liikenneopettajien tes)
 • Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus
 • Luottotieto- ja perintäalan työehtosopimus
 • Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus
 • Maalausalan työehtosopimus urakkahinnoitteluineen
 • Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus  
 • Malmikaivosten työehtosopimus 
 • Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus - työntekijät 
 • Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus - esimiehet
 • Matkatoimistoja koskeva työehtosopimus
 • Matkustamohenkilökunnan työehtosopimus
 • Media- ja painoalan työntekijöitä koskeva työehtosopimus (ent. Kirjatyöntekijät)
 • Meijerialan työehtosopimus
 • Mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus
 • Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimus
 • Metsäalan työehtosopimus
 • Metsäalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
 • Metsäalan toimistotyötä koskeva työehtosopimus 
 • Metsäkonealan työehtosopimus
 • Metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
 • Metsäteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 
 • Metsäteollisuus ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välinen työehtosopimus (aiemmin Paperi- ja puumassateollisuuden sähköalan työntekijöitä koskeva työehtosopimus)
 • Muovi- ja kemian tuoteteollisuuden työehtosopimus 
 • Museoita koskeva työehtosopimus
 • Neuvonta-alan runkosopimus  
 • Näyttelijöiden teatterityöehtosopimus 
 • Ohjelmapalvelualan työehtosopimus  
 • Optikoiden työehtosopimus
 • Pahvin ja paperinjalostusalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
 • Pahvin- ja Paperinjalostajain Yhdistys ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus
 • Palkka- ja henkilöstöhallinnan toimihenkilöiden työehtosopimus
 • Panimoiden ja virvoitusjuomatehtaiden työehtosopimus
 • Paperiteollisuuden toimihenkilösopimus
 • Paperiteollisuuden työehtosopimus
 • Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus
 • Puusepänteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus
 • Puusepänteollisuuden työehtosopimus
 • Puutarha-alan työehtosopimus
 • Rahankäsittelypalvelut -alan työehtosopimus
 • Rahoitusalan työehtosopimus
 • Rakennusalan työehtosopimus
 • Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimus
 • Rakennustuoteteollisuuden työehtosopimus 
 • Rautatiealan työehtosopimus
 • Satamaoperaattorit ry:n ja Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry:n välinen työehtosopimus
 • Seminologien ja keinosiemennysasemien työehtosopimus
 • Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus
 • Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus
 • Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
 • Sähköalan TES - Energia - ICT -verkosto 
 • Sähköistysalan työehtosopimus 
 • Säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskeva työehtosopimus
 • Taimitarha-alan työehtosopimus
 • Talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimus
 • Talotekniikka-alan toimihenkilöiden työehtosopimus
 • Tanssinopettajien työehtosopimus
 • Teatterialan työehtosopimus
 • Teatterimuusikkojen työehtosopimus
 • Teknologiateollisuuden (Metalliteollisuuden) sähköalan työntekijöiden työehtosopimus
 • Teknologiateollisuuden (Metalliteollisuuden) toimihenkilöiden työehtosopimus
 • Teknologiateollisuuden (Metalliteollisuuden) ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
 • Teknologiateollisuuden (Metalliteollisuuden) työehtosopimus
 • Tekstiili- ja muotialan työehtosopimus
 • Tekstiili ja muotialan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
 • Tekstiilihuoltoalan työehtosopimus
 • Terminaalitoimintaa koskeva työehtosopimus
 • Terveyspalvelualan työehtosopimus
 • Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus
 • Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva työehtosopimus
 • Turkistuotantoalan työehtosopimus
 • Turvetuotantoalan työehtosopimus
 • Työkeskuksia ja sosiaalisiksi yrityksiksi muuttuneita työkeskuksia koskeva työehtosopimus
 • Ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva työehtosopimus
 • Ulkomaanliikenteen matkustaja-alussopimus  
 • Ulkomaanliikenteen pientonniston päällystöä koskeva työehtosopimus
 • Urheilujärjestöjä koskeva työehtosopimus
 • Urheilujärjestöjen valmentajia koskeva työehtosopimus
 • Vakuutusalan työehto- ja palkkasopimukset
 • Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus
 • Vartiointialan työehtosopimus
 • Vedeneristysalan työehtosopimus
 • Veturimiestehtäviä rautatieliikenteessä koskeva työehtosopimus
 • Viestintäalan teknisiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
 • Viestintäalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
 • Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus  
 • Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 
 • Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimus  
 • Yksityisen opetusalan työehtosopimus
 • Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus
 • Yliopistojen yleinen työehtosopimus 
 • Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia ja kapellimestareita koskeva työehtosopimus
 • Öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuutta koskeva työehtosopimus