Työehtosopimukset - Työnantajan ABC - yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc

Etsi

Työehtosopimukset

Työehtosopimus on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista. Niihin kuuluvat palkat, työajat, lomat ja muut edut, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Työehtosopimukset voivat olla joko normaalisitovia tai yleissitovia.

Yleissitovuus ja normaalisitovuus

Yleissitova työehtosopimus koskee myös järjestäytymätöntä työnantajaa.

Yleissitovassa, valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on määräyksiä niistä työsuhteen ehdoista ja työoloista, jotka koskevat työntekijän tekemää tai siihen lähinnä rinnastettavaa työtä. Yleissitovaa työehtosopimusta on noudatettava kaikissa toimialalla toimivissa yrityksissä, siis myös sellaisessa yrityksessä, joka ei ole työehtosopimuksen tehneen työnantajaliiton jäsen.

Jos työsopimuksen ehto on ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen vastaavan määräyksen kanssa, se on mitätön. Sen sijasta on noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen määräystä.

Yleissitovat työehtosopimukset löytyvät linkkeinä alla olevalta listalta. 

Normaalisitovat työehtosopimukset velvoittavat niitä osapuolia, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai jotka kuuluvat järjestöön, joka on solminut työehtosopimuksen.

Prosenttimääräiset yleiskorotukset sekä alakohtaiset palkkataulukot löytyvät suurimmaksi osaksi työehtosopimusten Palkkaus-osiosta tai allekirjoituspöytäkirjasta.

Kilpailukykysopimuksen mukaisia neuvottelutuloksia julkaistaan täällä. »

Yleissitovat työehtosopimukset

www.finlex.fi -sivulle sopimukset on toimittanut Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta niiden valmistuttua.

Ahtausalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus
Ahtausalan toimihenkilöiden työehtosopimus
Ahtausalan työehtosopimus
Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus
Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus
Arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
Asfalttialan työehtosopimus
Asiakaspalvelua, liikenteenhoitoa ja -ohjausta sekä hallinnollisia ja muita toimistotehtäviä koskeva työehtosopimus
Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimus
Autoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Autonrengasalan työehtosopimus
Bingotyöntekijöitä koskeva työehtosopimus
Elintarvikealan automiesten työehtosopimus
Elintarvikealojen työehtosopimus 
Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus
Elokuvateattereita koskeva työehtosopimus
Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus
Energiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 
Ensihoitopalvelualan työehtosopimus 
Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus  
Golf-alan työehtosopimus
Hammaslaboratorioalan työehtosopimus
Harja- ja sivellinalojen työehtosopimus 
Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus
Hiihtokeskusalan työehtosopimus
Hiusalan työehtosopimus
Huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus
Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöitä koskeva työehtosopimus
Huoltokorjaamoiden työehtosopimus
Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus  
ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille  
ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille   
Jalometallialan työehtosopimus
Journalisteja koskeva työehtosopimus
Kaupan automiesten työehtosopimus
Kaupan työehtosopimus
Kemian perusteollisuuden työehtosopimus
Kemianalan toimihenkilösopimus  
Kemianteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus  
Kenkä- ja nahkateollisuuden työehtosopimus 
Kenkä- ja nahkateollisuuden ja kultaseppäteollisuuden sekä harja- ja sivellinalojen toimihenkilösopimus 
Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus
Kopio- ja tulostusalaa koskeva työehtosopimus 
Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus  
Kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus
Kumiteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus
Kumiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus
Kuorma-autoalan työehtosopimus
Kustannustoimittajien työehtosopimus
Kuvanvalmistamoita koskeva työehtosopimus
Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimus
Lattianpäällystysalan työehtosopimus
Lauttaliikennettä koskeva työehtosopimus
Lehdistön työehtosopimus  
Leipomoiden työntekijöitä koskeva työehtosopimus
Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus
Liha-alan työehtosopimus
Lihateollisuuden asiamiesten työehtosopimus
Liikenneopetusalan työehtosopimus (aiemmin liikenneopettajien tes)
Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus
Luotsaustoimialan työehtosopimus
Luottotieto- ja perintäalan työehtosopimus
Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus
Maalausalan työehtosopimus urakkahinnoitteluineen
Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus  
Malmikaivosten työehtosopimus 
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus - työntekijät (aiemmin Majoitus- ja ravitsemisalan työntekijöiden työehtosopimus)  
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus - esimiehet (aiemmin Majoitus- ja ravitsemisalan esimiesten työehtosopimus)
Matkatoimistoja koskeva työehtosopimus
Matkustamohenkilökunnan työehtosopimus
Meijerialan työehtosopimus

Mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus
Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimus
Metalliteollisuuden työehtosopimukset ks. Teknologiateollisuus
Metsäalan työehtosopimus
Metsäalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Metsäalan toimistotyötä koskeva työehtosopimus 
Metsäkonealan työehtosopimus
Metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Metsästäjäin Keskusjärjestön ja riistanhoitopiirien henkilökuntaa koskeva työehtosopimus
Metsäteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 
Metsäteollisuus ry:n ja Sähköalojen ammattilliitto ry:n välinen työehtosopimus (aiemmin Paperi- ja puumassateollisuuden sähköalan työntekijöitä koskeva työehtosopimus)
Muovi- ja kemian tuoteteollisuuden työehtosopimus 
Museoita koskeva työehtosopimus
Neuvonta-alan runkosopimus  
Näyttelijöiden teatterityöehtosopimus 
Ohjelmapalvelualan työehtosopimus  
Optikoiden työehtosopimus
Pahvin ja paperinjalostusalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Pahvin- ja Paperinjalostajain Yhdistys ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus
Palkka- ja henkilöstöhallinnan toimihenkilöiden työehtosopimus
Panimoiden ja virvoitusjuomatehtaiden työehtosopimus
Paperiteollisuuden toimihenkilösopimus
Paperiteollisuuden työehtosopimus
Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus
Puusepänteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus
Puusepänteollisuuden työehtosopimus
Puutarha-alan työehtosopimus
Rahankäsittelypalvelut -alan työehtosopimus
Rahoitusalan työehtosopimus
Rahoitusalan siivoojia koskeva työehtosopimus
Rakennusalan työehtosopimus
Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimus
Rakennustuoteteollisuuden työehtosopimus (aiemmin Rakennustuoteteollisuuden kivipohjaista rakennustellisuutta koskeva työehtosopimus
Rautatiealan työehtosopimus
Sairaankuljettajia koskeva työehtosopimus (nyk. Ensihoitopalvelualan työehtosopimus)
Satamaoperaattorit ry:n ja Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry:n välinen työehtosopimus
Seminologien ja keinosiemennysasemien työehtosopimus
Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus
Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus
Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
Sähköalan TES - Energia - ICT -verkosto 
Sähköistysalan työehtosopimus 
Säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskeva työehtosopimus
Taimitarha-alan työehtosopimus
Talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimus
Talotekniikka-alan toimihenkilöiden työehtosopimus
Tanssinopettajien työehtosopimus
Teatterialan työehtosopimus
Teknologiateollisuuden (Metalliteollisuuden) sähköalan työntekijöiden työehtosopimus
Teknologiateollisuuden (Metalliteollisuuden) toimihenkilöiden työehtosopimus
Teknologiateollisuuden (Metalliteollisuuden) ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
Teknologiateollisuuden (Metalliteollisuuden) työehtosopimus
Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Tekstiili- ja muotialan työehtosopimus
Tekstiili ja muotialan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Tekstiilihuoltoalan työehtosopimus
Terminaalitoimintaa koskeva työehtosopimus
Terveyspalvelualan työehtosopimus
Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus
Tilapäisten teatterimuusikkojen työehtosopimus
Tullaajia ja huolintatyönjohtajia koskeva työehtosopimus
Turkistuotantoalan työehtosopimus
Turvetuotantoalan työehtosopimus
Työkeskuksia ja sosiaalisiksi yrityksiksi muuttuneita työkeskuksia koskeva työehtosopimus
Ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva työehtosopimus
Ulkomaanliikenteen matkustaja-alussopimus  
Ulkomaanliikenteen pientonniston päällystöä koskeva työehtosopimus
Urheilujärjestöjä koskeva työehtosopimus
Urheilujärjestöjen valmentajia koskeva työehtosopimus
Vakuutusalan työehto- ja palkkasopimukset
Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus
Vartiointialan työehtosopimus
Vedeneristysalan työehtosopimus
Veturimiestehtäviä rautatieliikenteessä koskeva työehtosopimus
Viestintäalan Keskusliitto ry:n ja Ammattiliitto Pro:n välinen teknisiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Viestinnän Keskusliiton ja Suomen journalistiliiton välinen työehtosopimus
Viestinnän keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton välinen kirjatyöntekijöitä koskeva työsopimus
Viestinnän Keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton/Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet Ry:n välinen työehtosopimus
Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus
Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus  
Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 
Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimus  
Yksityisen opetusalan työehtosopimus
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus
Yliopistojen yleinen työehtosopimus 
Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia ja kapellimestareita koskeva työehtosopimus
Öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuutta koskeva työehtosopimus

Ahtausalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Satamaoperaattorit ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 14.06.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) (Ammattiliitto Pro)

Ahtausalan toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Satamaoperaattorit ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 14.06.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) (Ammattiliitto Pro)


Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Sivistystyönantajat ry (aiemmin Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry)
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry (Toimiehtoliitto TOEL ry), Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 25.10.2013
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) (Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY)

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Apteekkien Työnantajaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 31.08.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Asfalttialan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Asfalttiliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Rakennusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 

Asiakaspalvelua, liikenteenhoitoa ja -ohjausta sekä hallinnollisia ja muita toimistotehtäviä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Rautatievirkamiesliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 26.09.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimus
(Aiemmin auto- ja konekaupan sekä auto- ja korjaamoalan työehtosopimukset)

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Autoalan Keskusliitto AKL ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 17.11.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.11.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.10.2020
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)  (Autoalan Keskusliitto ry)
 
Autoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Autoalan Keskusliitto  ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry 
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 13.12.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.11.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.10.2020
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) (Autoalan Keskusliitto ry)
 
Autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 26.01.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 26.01.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.03.2021
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Autonrengasalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Autonrengasliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 03.10.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 1.2.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus(pdf-tiedosto)

Bingotyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 25.10.2013
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2014
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Elintarvikealan automiesten työehtosopimus
 
Yleissitovuus:
Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 20.01.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2021
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) (Elintarviketeollisuusliitto)

Elintarvikealojen työehtosopimus
 
Yleissitovuus
:  Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 16.10.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2021
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus
 
Yleissitovuus:
Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Toimihenkilöunioni TU ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 02.06.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.1.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) (Elintarviketeollisuusliitto)

Elokuvateattereita koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajaliitto PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 26.10.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 29.2.2020
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) (Palvelualojen ammattiliitto PAM)

Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Energiateollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliito Pro ry, Suomen Konepäällystöliitto ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Tekniikka ja terveys KTN ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 01.02.2018
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2020
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) Energiateollisuus ry

Energiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus:
Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Energiateollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 25.01.2018
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2021
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)  Energiateollisuus ry

Ensihoitopalvelualan työehtosopimus (ent. Sairaankuljettajia koskeva työehtosopimus)

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Suomen Sairaankuljetusliitto ry, Terveyspalvelualan Liitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Tehy ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)
 
Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Apteekkien Työnantajaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Suomen Farmasialiitto SFL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 01.11.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.11.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.10.2020
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) Apta Apteekkien työnantajaliitto ry

Golf-alan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 26.10.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.12.2016
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Hammaslaboratorioalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Hammaslaboratorioliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro Ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 01.12.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.12.2016
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.11.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Harja- ja sivellinalojen työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kemianteollisuus KT ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Puu- ja erityisalojen liitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)


Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (HPL) ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Toimihenkilöliitto ERTO ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 21.03.2018
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2021
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) (Toimihenkilöliitto ERTO ry)


Hiihtokeskusalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 01.11.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.11.2016
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.10.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Hiusalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli:
Suomen Hiusyrittäjät ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 01.5.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.5.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.03.2021
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 27.02.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 26.01.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.03.2021
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 


Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualan työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2021
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Huoltokorjaamoiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 31.01.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2021
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Pro ry                         
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 24.10.2013
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.11.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2020
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

ICT-alan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille   

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry 
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry                          
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 31.10.2013
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.11.2014
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.10.2016
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Jalometallialan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kemianteollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Metallityöväen Liitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 01.11.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.11.2016
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.10.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Journalisteja koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Viestinnän Keskusliitto (aiemmin Viestintätyönantajat VTA ry)
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Suomen Journalistiliitto
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 27.05.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.12.2016
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) (Journalistiliitto)

Kaupan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kaupan Liitto
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: -
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Kemian perusteollisuuden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kemianteollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry (aiemmin Kemianliitto ry)
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 01.02.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2016
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Kemianalan toimihenkilösopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kemianteollisuus KT ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 01.12.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.12.2016
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 

Kemianteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kemianteollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 02.11.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.12.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.10.2020
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)  (YTN ry) 
 
Kenkä- ja nahkateollisuuden työehtosopimus 

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kenkä- ja Nahkateollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 1.12.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 1.12.2016
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) (Kemianteollisuus ry)

Kenkä- ja nahkateollisuuden ja kultaseppäteollisuuden sekä harja- ja sivellinalojen toimihenkilösopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kemianteollisuus KT ry, Kenkä- ja Nahkateollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 01.12.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.12.2016
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kiinteistöpalvelut ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 22.06.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kiinteistötyönantajat ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 14.09.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 1.2.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.1.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Kopio- ja tulostusalaa koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 25.10.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Suomen Matkustajalaivayhdistys ry
Työntekijäosapuoli: Suomen Konepäällystöliitto ry, Suomen Laivanpäällystöliitto ry, Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Allekirjoituspäivämäärä: 09.06.2017
Voimaantulopäivämäärä: 01.03.2017
Päättymispäivämäärä: 28.02.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI ry, Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 14.06.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)


Kumiteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kumiteollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 20.06.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.12.2016
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Kumiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kumiteollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Toimihenkilöunioni TU ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 01.12.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.12.2016
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Kuorma-autoalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 31.01.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 1.2.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.1.2021
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Kustannustoimittajien työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Medialiitto
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Suomen Journalistiliitto SJL ry (aiemmin Viestintätyönantajat VTA ry)
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 30.11.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.12.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2020
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) (Suomen Journalistiliitto)

Kuvanvalmistamoita koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 25.10.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kulutustavararyhmä ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 20.06.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kulutustavararyhmä ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 02.12.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.12.2016
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Lattianpäällystysalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Rakennusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 20.03.2014
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Lauttaliikennettä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli:  Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä:  10.03.2014
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.04.2014
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 

Lehdistön työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli:  Medialiitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Suomen Journalistiliitto SJL ry (aiemmin Viestintätyönantajat VTA ry)
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä:  29.11.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.12.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2020
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) (Suomen Journalistiliitto)

Leipomoiden työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 28.11.2013
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2021
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) (Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry)

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelujen Toimialaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ilmailualan Unioni IAU ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 15.11.2013
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 15.11.2013
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 15.11.2016
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Liha-alan työehtosopimus
(aik. Teurastamoiden, makkaratehtaiden ja einestehtaiden työehtosopimus)

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 16.10.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2021
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Lihateollisuuden asiamiesten työehtosopimus   
       
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.  
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 02.06.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) (Elintarviketeollisuusliitto)

Liikenneopetusalan työehtosopimus (aiemmin liikenneopettajien)

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2021
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 31.01.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2021
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Luotsaustoimialan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Luotsiliitto ry, Suomen Konepäällystöliitto SKL ry, Suomen Laivanpäällystöliitto SLP ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 27.02.2014
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.04.2014
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2017
Työehtosopimus(pdf-tiedosto)

Luottotieto- ja perintäalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen Työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto PRO ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 14.09.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Infra ry (aiemmin Suomen Maarakentajien Keskusliitto ry)
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Rakennusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 20.03.2014
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.2.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) Rakennusliitto

Maalausalan työehtosopimus urakkahinnoitteluineen

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Pintaurakoitsijat ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Rakennusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 10.01.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Maaseutuelinkeinojen työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Maaseudun Työnantajaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Puu- ja erityisalojen liitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus

Malmikaivosten työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Teknologiateollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Metallityöväen Liitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 08.11.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 08.11.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.10.2020
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus - esimiehet
(aiemmin Majoitus- ja ravitsemisalan esimiesten työehtosopimus)

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: -
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)
    
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus - työntekijät
(entinen Majoitus- ja ravitsemisalan työntekijöiden työehtosopimus)

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 06.11.2013
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Matkatoimistoja koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Matkailun Ammattiliitto MAILI ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 12.01.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.04.2021
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Matkustamohenkilökunnan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen Toimialaliitto ry 
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli:  Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä:  15.11.2013
yöehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä:  15.11.2013
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 15.11.2016
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Meijerialantyöehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä:   13.10.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä:  01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä:  31.01.2021
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Metsäteollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 25.10.2013
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 1.2.2017 
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.1.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Metsäteollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 20.01.2018
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 20.01.2018
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2019
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Metsäalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Maaseudun Työnantajaliitto ry, Metsähallitus, Metsäteollisuus ry, Yksityismetsätalouden Työnantajaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Puu- ja erityisalojen liitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 24.10.2013
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Metsäalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli:  Metsäteollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: METO-Metsäalan Asiantuntijat ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 24.10.2013
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Metsäalan toimistotyötä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 02.12.2011
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2012
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.03.2014
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)
 
Metsäkonealan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Koneyrittäjien liitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Puu- ja erityisalojen liitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 16.12.2013
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Yksityismetsätalouden Työnantajat ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Metsäalan toimihenkilöliitto METO ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 19.03.2014
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Metsästäjäin Keskusjärjestön ja riistanhoitopiirien henkilökuntaa koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Maaseudun Työnantajaliitto
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: METO - Metsäalan Asiantuntijat ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 27.01.2012
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.01.2012
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2014
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Metsäteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Metsäteollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 13.04.2011 
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 13.04.2011
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.4.2014
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)    

Metsäteollisuus ry:n ja Sähköalojen ammattilliitto ry:n välinen työehtosopimus (aiemmin Paperi- ja puumassateollisuuden sähköalan työntekijöitä koskeva työehtosopimus)

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Metsäteollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Sähköalojen ammattiliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 24.11.2011
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.05.2014
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.09.2016
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)
  
Muovi- ja kemian tuoteteollisuuden työehtosopimus 
  
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kemianteollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 21.12.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.10.2020
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Museoita koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työantajaosapuoli: Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry (Palvelualojen työnantajat PALTA ry)
Työntekijäosapuoli: Akavan Erityisalat ry
Allekirjoituspäivämäärä: 31.10.2016
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Neuvonta-alan runkosopimus 

Yleissitovuus:
Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Agronomiliitto ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 02.02.2018
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.01.2018
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.12.2020
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 
  
Näyttelijöiden teatterityöehtosopimus
 
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Suomen Näyttelijäliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 02.04.2014
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2014
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Ohjelmapalvelualan työehtosopimus
 
Yleissitovuus:
Työehtosopimus on yleissitova
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli:  Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 13.12.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.11.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä:  31.10.2019
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 

Optikoiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kaupan Liitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Toimihenkilöliitto Erto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 13.04.20108
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2021
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) Toimihenkilöliitto Erto ry

Pahvin ja paperinjalostusalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli:  Pahvin ja Paperinjalostajain Yhdistys ry, Yleinen Teollisuusliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 15.01.2018
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 15.01.2018
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2019
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Pahvin- ja paperinjalostusalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Yleinen Teollisuusliitto, Pahvin ja Paperinjalostajain Yhdistys ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Paperiliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 19.01.2018
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2020
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Palkka- ja henkilöstöhallintoalan toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen Työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 16.01.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) (Ammattiliitto Pro)

Panimoiden ja virvoitusjuomatehtaiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 13.10.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2021
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Paperiteollisuuden toimihenkilösopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli:
Metsäteollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry, Suomen Konepäällystöliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 15.01.2018
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 15.01.2018
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2019
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Paperiteollisuuden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Metsäteollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Paperiliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 10.11.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 10.11.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2019
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto - MTHL:n Työnantajat ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Metallityöväen Liitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 08.11.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 08.11.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.10.2020
Työehtosopimua (pdf-tiedosto)

Puusepänteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Puusepänteollisuus ry 
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: : Ammattiliitto Pro ry 
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 29.01.2014
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)
 
Puusepänteollisuuden työehtosopimus
 
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Puusepänteollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Puu- ja erityisalojen liitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 07.12.2011
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Puutarha-alan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Maaseudun Työnantajaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Puu- ja erityisalojen liitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 6.2.2014
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 1.2.2014
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.1.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Rahankäsittelypalvelut-alan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 31.01.2014
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.11.2016
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.10.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Rahoitusalan siivoojia koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Finanssialan Keskusliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry, Nordea Unioni Suomi ry (nykyisin Ammattiliitto Nousu ry)
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä:  25.10.2013
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.12.2016
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Rahoitusalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Finanssialan Keskusliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry, Ammattiliitto Nousu ry, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 25.10.2013
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.12.2016
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 30.01.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.04.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) (Ammattiliitto Pro)

Rakennusalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Talonrakennusteollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Rakennusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 1.5.2014
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 1.3.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.2.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 

Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Talonrakennusteollisuus ry, Infra ry, Kattoliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 30.01.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.04.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) (Ammattiliitto Pro)

Rakennustuoteteollisuuden työehtosopimus (aiemmin Rakennustuoteteollisuuden kivipohjaista rakennustuoteteollisuutta koskeva työehtosopimus)

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Rakennusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 20.03.2014
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Rautatiealan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 27.9.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 1.2.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.1.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Satamaoperaattorit ry:n ja Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry:n välinen työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Satamaoperaattorit ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 14.01.2014
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2014
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)


Seminologien ja keinosiemennysasemien työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Maataloustoimihenkilöjärjestöjen liitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 23.11.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.12.2016
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Toimihenkilöliitto ERTO ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 30.01.2018
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.04.2020
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) (Toimihenkilöliitto ERTO ry)

Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Teknologiateollisuus ry, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 18.12.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.12.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2020
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Teknologiateollisuus ry, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 15.11.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 15.11.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.10.2020
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Sähköalan tes - energia - ICT - verkosto -työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työehtosopimukseen osallinen työantajaosapuoli: Energiateollisuus ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäosapuoli: Sähköalojen ammattiliitto ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 13.10.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Sähköistysalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli:  Sähkötekniset työnantajat STTA ry, Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli:  Sähköalojen ammattiliitto ry 
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä:  27.06.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä:  31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) (Sähköalojen ammattiliitto)

Säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry (aiemmin Suomen Säiliöautoliitto ry), Öljytuote ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 31.01.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2021
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Taimitarha-alan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Yksityismetsätalouden Työnantajat ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Puu- ja erityisalojen liitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.01.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.12.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Talotekniikka-alan LVI-toimialan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI - TU ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Rakennusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 16.12.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.2.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Talotekniikka-alan toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI - TU ry, Sähkötekniset työnantajat STTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Toimihenkilöunioni TU ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 21.10.2013
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 1.2.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.1.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 

Tanssinopettajien työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli:
Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Suomen Tanssioppilaitosten Liitto STOPP ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry (aiemmin Suomen Tanssitaiteilijain Liitto STTL ry)
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 09.05.2012
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.05.2012
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.03.2016
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Teatterialan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry.
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 19.02.2014
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2014
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Teknologiateollisuuden (aiemmin Metalliteollisuuden) sähköalan työntekijöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Teknologiateollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Sähköalojen ammattiliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 08.11.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 08.11.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.10.2020
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) Työversio Teknologiateollisuus ry

Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Teknologiateollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 23.10.2013
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.11.2016
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.10.2020
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) Teknologiateollisuus ry

Teknologiateollisuuden (aiemmin Metalliteollisuuden) ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Teknologiateollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ylemmät toimihenkilöt YTN ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 15.11.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.11.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.10.2020
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) Teknologiateollisuus ry

Teknologiateollisuuden (aiemmin Metalliteollisuuden) työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Teknologiateollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Metallityöväen Liitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 08.11.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 08.11.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.10.2020
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) Työversio

Tekstiili-ja vaateteollisuuden toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Suomen Tekstiili ja Muoti ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 10.01.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Tekstiili- ja muotialan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Suomen Tekstiili ja Muoti ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 29.02.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 1.12.2016
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) (Ammattiliitto Pro)

Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Suomen Tekstiili ja Muoti ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 24.11.2011
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) (Ammattiliitto Pro)

Tekstiilihuoltoalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Yleinen Teollisuusliitto ry, Kulutustavararyhmä ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry (aiemmin Kemianliitto ry) 
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 25.11.2013
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.01.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.12.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Terminaalitoimintaa koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 31.01.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2021
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Terveyspalvelualan Liitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 25.10.2013
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)
   
Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Teknologiateollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, Tietoalan toimihenkilöt ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 01.11.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.11.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.10.2020
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) Ylemmät Toimihenkilöt YTN 

Tilapäisten teatterimuusikkojen työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Suomen Muusikkojen liitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 23.10.2013
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2014
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Tullaajien ja huolintatyönjohtajien työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry (aiemmin Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry)
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro (aiemmin Ahtaus- ja Huolinta-alan Tekniset AHT ry)
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 26.11.2013
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.12.2016
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Turkistuotantoalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Maaseudun työnantajaliitto
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Puu- ja erityisalojen liitto
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 06.02.2014
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2014
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Turvetuotantoalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Koneyrittäjien liitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Puu- ja erityisalojen liitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 28.02.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.10.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Työkeskuksia ja sosiaalisiksi yrityksiksi muuttuneita työkeskuksia koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli:Julkisten ja hyvinvointialojen JHL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 14.06.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 1.2.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.1.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Suomen Varustamot ry 
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Allekirjoituspäivämäärä: 
Voimaantulopäivämäärä: 30.05.2016
Päättymispäivämäärä: 28.02.2019
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) (Suomen Merimies-Unioni SMU ry)

Ulkomaanliikenteen matkustaja-alussopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työantajaosapuoli: Suomen Varustamot ry
Työntekijäosapuoli: Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Allekirjoituspäivämäärä: 
Voimaantulopäivämäärä: 30.05.2016
Päättymispäivämäärä: 28.02.2019
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)   (Suomen Merimies-Unioni SMU ry)

Ulkomaanliikenteen pientonniston päällystöä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työantajaosapuoli: Suomen Varustamot ry
Työntekijäosapuoli: Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskinbefälsförbund ry, Suomen Laivanpäällystöliitto - Finlands Skeppsbefälsförbund ry
Allekirjoituspäivämäärä: 27.16.2012
Voimaantulopäivämäärä: 01.04.2014
Päättymispäivämäärä: 28.02.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)  
  
Urheilujärjestöjä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen Työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 28.10.2013
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Urheilujärjestöjen valmentajia koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN ry, Suomen ammattivalmentajat SAVAL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 28.10.2013
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.04.2014
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Vakuutusalan työehto- ja palkkasopimukset

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Finanssiala ry, Palvelualojen työnantajat ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Vakuutusväen Liitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 15.12.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.11.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2020
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Suomen Kaupan Liitto SK ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: -
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2020
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) (Palvelualojen ammattiliitto PAM ry)

Vartiointialan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 23.05.2014
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.04.2016
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.04.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Vedeneristysalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kattoliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Rakennusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 20.03.2014
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.03.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 28.02.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Veturimiestehtäviä rautatieliikenteessä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Veturimiesten liitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 29.02.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.03.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Viestinnän Keskusliitto ry:n ja Ammattiliitto Pron välinen víestintäalan teknisiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Viestinnän Keskusliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 30.8.2013
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Viestinnän keskusliiton ja Suomen journalistiliiton välinen työehtosopimus
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Viestinnän Keskusliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Suomen Journalistiliitto
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 29.09.2014
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.12.2016
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)
 
Viestinnän Keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton välinen kirjatyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Viestinnän Keskusliitto
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 24.10.2013
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 1.2.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.1.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Viestinnän Keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton/Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välinen työehtosopimus
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Viestinnän Keskusliitto
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 1.10.2014
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 1.2.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.1.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus (Posti- ja logistiikka-alan tehtäviä koskeva työehtosopimus)

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 28.11.2014
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.11.2016
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.10.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus    
      
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 28.11.2014
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.11.2016
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.10.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Maaseudun työnantajaliitto
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Puu- ja eritysalojen liitto
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 25.10.2013
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2014
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2017
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Suomen Kaupan liitto SK ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 5.11.2013
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry (aiemmin Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry)
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Ammattiliitto PRO ry (aiemmin Toimihenkilöunioni TU ry), Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 05.11.2013
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Yksityisen opetusalan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Sivistystyönantajat ry (aiemmin Yksityisen Opetusalan Liitto ry)
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry, Julkisten ja Hyvinvointialojen liitty JHL ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 29.02.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) (Julkisten ja Hyvinvointialojen liitty JHL ry)
 
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN ry, Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ry, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Jyty-Pardia-STHL Neuvottelujärjestö ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 25.10.2013
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 1.2.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.1.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)
 
Yliopistojen yleinen työehtosopimus  
 
Yleissitovuus:
Työehtosopimus on yleissitova
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Sivistystyönantajat ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli:  Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 30.06.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä:  31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) (Sivistystyönantajat ry)

Äänilevytuottajayhtiöiden palveluksessa olevia muusikkoja, laulajia ja kapellimestareita koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Palvelualan työnantajat PALTA ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Suomen Muusikkojen Liitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 10.11.2016
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.02.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 31.01.2018
Työehtosopimus (pdf-tiedosto) 

Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuutta koskeva työehtosopimus

Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova.
Työehtosopimukseen osallinen työnantajapuoli: Kemianteollisuus ry
Työehtosopimukseen osallinen työntekijäpuoli: Teollisuusliitto ry
Työehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä: 30.10.2017
Työehtosopimuksen voimaantulopäivämäärä: 01.12.2017
Työehtosopimuksen päättymispäivämäärä: 30.11.2020
Työehtosopimus (pdf-tiedosto)

Liity Yrittäjiin!