Asiantuntija auttaa
26.8.2021
Maiju Rinne

Epäasiallinen kohtelu työpaikalla – työnantajan keinot tilanteen selvittämiseksi

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa työntekijöiden lukumäärästä riippumatta huolehtimaan tarpeellisilla toimenpiteillä työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työpaikalla esiintyvä epäasiallinen kohtelu, häirintä ja työpaikkakiusaaminen ovat esimerkkejä työpaikan ongelmatilanteista. Työturvallisuuslaki asettaa työnantajalle verrattain laajan vastuun työpaikkakiusaamisen ennaltaehkäisemisessä sekä jo ilmenneeseen työpaikkakiusaamiseen puuttumisessa.  

Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Työsuojelun toimintaohjelmassa voidaan määrittää, mikä on sallittua ja mikä kiellettyä käyttäytymistä työpaikalla, miten epäasiallisen kohtelun tilanteissa tulisi toimia ja kenen puoleen asiassa voi kääntyä.  

Mikäli työpaikalla ilmenee työturvallisuuslain tarkoittamaa häirintää tai epäasiallista kohtelua, on työnantajan työturvallisuuslain mukaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi. Ensisijaisesti epäasiallista kohtelua koskevat tilanteet edellyttävät molempien osapuolten kanssa käytäviä keskusteluja, joissa sovitaan yhteisesti tilanteen ratkaisemisesta. Keskusteluista on tarkoituksenmukaista laatia kirjalliset muistiot.  

Tarvittaessa työnantaja voi puuttua kiusaamistilanteeseen työnjohto-oikeutensa nojalla järjestelemällä töitä ja työmenetelmiä uudelleen, mikäli tämä on mahdollista muuttamatta työntekijän työsopimuksen olennaista ehtoa. Viime kädessä työnantajan on syytä antaa kirjallinen varoitus kiusaamista suorittavalle työntekijälle, mikäli epäasiallinen kohtelu edelleen jatkuu. 

Artikkelin kirjoittaja on Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko Oy:n lakimies Maiju Rinne. 

Maiju Rinne