Varsinais-Suomen Yrittäjien blogi
9.5.2024
Jutta Wirén, Hyvää Eurooppa-päivää! Varsinais-Suomi on maamme portti länteen

Hyvää Eurooppa-päivää! Varsinais-Suomi on maamme portti länteen

Kesäkuun eurovaalien varsinainen äänestyspäivä on tasan kuukauden päästä – sunnuntaina 9. kesäkuuta. EU-vaaleissa ja niiden jälkeen on mahdollista keskittyä tukemaan varsinaissuomalaista elinvoimaa, kasvua ja yrittäjyyttä. 

Nopeat liikenneyhteydet ja Varsinais-Suomen hyvä saavutettavuus parantavat talouden suorituskykyä ja vauhdittavat työvoiman liikkuvuutta koko maankin tasolla. Varsinais-Suomi on liikenneväylien osalta kaikkien liikennemuotojen risteyskohta. 

Suomen tulee saada nykyistä enemmän EU-rahoitusta liikenneinfrahankkeisiin. Tällä hetkellä EU-rahoitus kohdistuu vahvasti raideinfraan. Sitäkin tarvitaan, mutta yrittäjille olisi tärkeää, että rahoitusta voisi saada myös muihin elinkeinoelämälle tärkeisiin hankkeisiin – esimerkiksi tiestön parantamiseen. 

Venäjän hyökkäyssota on vaikuttanut Suomen logistiseen asemaan monella tavalla. 

Tulevina vuosina on entistä tärkeämpää vahvistaa Suomen logistisia yhteyksiä länteen ja hyödyntää tässä EU-instrumentteja. Varsinais-Suomi on yksi Suomen neljästä maakunnasta, jossa väestön odotetaan lähivuosina kasvavan. Vientivetoisen maakunnan talousnäkymät ovat hyvät. Jotta voimme taata suotuisan kehityksen sekä sujuvat yhteydet niin Suomen sisällä kuin ulkomaille tarvitsemme lisäinvestointeja erityisesti rakentamiseen sekä yhteyksien parantamiseen.

Varsinais-Suomi on maamme merellinen portti länteen lento- ja raideyhteyksiä unohtamatta. Yhteyksillä Eurooppaan on suuri merkitys Varsinais-Suomen ja koko maan elinvoimalle. Turun lentoaseman toimintaedellytysten kehittäminen ja verkostoperiaatteen ylläpito ovat keskeisiä Varsinais-Suomen ja koko maan kansainvälisessä saavutettavuudessa ja yritysten mahdollisuuksissa kansainvälistyä.  

Lentokentällä on myös huoltovarmuuden kannalta kriittinen rooli. Siksi on hienoa ja Varsinais-Suomelle erityisen tärkeää, että Orpon hallituksen lisätalousarviossa esitetään määrärahoja Turun lentokentän ympärivuorokautiseen aukioloon. Turun lentokenttä on vartiolentolaivueen tukikohta, ja laivueen toiminta edellyttää ympärivuorokautista aukioloa. Samaisessa lisätalousarviossa on tulossa rahaa myös nykyiselle Rantaradalle Helsingin ja Turun välille. Suomen maantiekuljetuksissa käytetään erityyppisiä raskaita ajoneuvoja enemmän kuin useimmissa muissa Euroopan maissa. Tämä on huomioitava EU-sääntelyssä. 

Varsinais-Suomen ainutlaatuinen saaristo elävöityy yrittäjyydellä ja monipaikkaisuudella sekä liikenne- ja verkkoyhteyksiä kehittämällä. Saariston elinvoimaa on tuettava muun muassa ohjaamalla kehityshankkeisiin EU:n eri rahoitusinstrumenttien varoja.

Varsinais-Suomen hyvä saavutettavuus ja nopeat liikenneyhteydet ovat elinehto talouden kestävälle kasvulle, työvoiman sujuvalle liikkumiselle ja uusille investoinneille. 

Toimialoittain katsottuna teollisuuden investoinnit tulevat olemaan merkittävimmässä asemassa vahvistamassa maakunnan elinvoimaa. Maakunnallamme on myös hyvät mahdollisuudet tulla vihreän siirtymän teknologiaosaamisen merkittäväksi toimijaksi isoimpien hankkeiden toteutuessa. Nähtävissä on myös logistiikan investointisuma, jonka taustalla vaikuttavat muuttuneen geopoliittisen tilanteen aiheuttamat uudet logistiset reitit. Tämä tekee Länsi-Suomesta huoltovarmuuden kannalta entistä tärkeämmän. 

Varsinais-Suomen Yrittäjät on mukana varmistamassa, että Varsinais-Suomen laulu helkkyy eurovaaleissa.

Jutta Wirén

Kirjoittaja on Varsinais-Suomen Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö

Muita kiinnostavia aiheita

Jutta Wirén